فرهنگی

جشن نوروز مبارک

  جشن نوروز مبارک دکتربصیرکامجو مارچ 2018 میلادی تهمورس شاهنشاه پیشدادی بلخ       تندیس کوروش کبیر در سیتنی  داریوش کبیردر تخت جمشید با ادای ادب اجازه می خواهم که جشن جهانی نوروز را بمرتبۀ یکی از مناسبت های جهانی و فرهنگ بشری ،  به همه شهروندان میراث دار این روز فرخنده ومیمون ، تبریک و تهنیت […]