ماه جون 2018

آموزش دوباره از تاریخ ، جغرافیای سیاسی و فرهنگی خراسان

نویسنده : دکتر بصیر کامجو مقام تجربه وجلال زندگی جهان پیشرفته غرب صنعتی به ما می آموزاند که   تبلورگاه هستی ، دارایی، سرمایه ، غرور، افتخارومنزلت زندگی یک کشوروشهروندانش  ، تنها به ارزشهای هویت تاریخی وفرهنگی وزبانی ودانشی آنها وابسته است ! با تائید این اندیشه ، شناخت وآموزش همیشگی از تاریخ و جغرافیایی سیاسی […]

برتریِ زبانِ پارسی بر زبانهای دیگر از کمال پاشا زاده نویسندۀ ترک

برتریِ زبانِ پارسی بر زبانهای دیگر از کمال پاشا زاده نویسندۀ ترک پاشازاده، کمال (۱۳۳۲)؛ رساله‌ی برتریِ زبانِ پارسی بر زبانهای دیگر به جز عربی؛ نوشته‌ی عربی با ویرایش و پژوهش از حسین‌ علی محفوظ؛ انجمن ایرانویج؛ ایران کوده؛ شماره‌ی ۱۷. پارسی‌انجمن: شمس‌الدین احمد بن سلیمان بن کمال پاشا، نامدار به کمال پاشازاده، از بزرگان و […]

مدهوش، نیازان و آواشناسیِ زبانِ پارسی

مدهوش، نیازان و آواشناسیِ زبانِ پارسی پارسی‌انجمن: زنده‌یاد دکتر ماهیار نوابی، در بخشِ نخستِ این جستار، به بررسیِ واژه‌ی پارسیِ عربی‌پنداشته‌شده‌ی «مدهوش» به چِمِ[=معنیِ] «بیهوش» می‌پردازد. در بخشِ دوم، واژه‌ی «نیازان» را که در پارسیِ به همتایی «عاشق» است برمی‌رسد. در بخشِ سوم و پایانی نیز گفتاری از ایشان درباره‌ی «آواشناسیِ زبانِ پارسی» آمده است.  مدهوش، نیازان […]

واژه‌شناسی: شیر (شاه)

  واژه‌شناسی: شیر (شاه) بزرگمهر     « شیر» به چِمِ «شاه» از –xšaθrya اوستایی به همین چم آید. این واژه در زبانِ بلخی χαρο است (اشه: ۴۶۶). «حُدودُ العالَم» برنامِ شاهِ بامیان را شیر خواند: «بامیان شهری است بر حدِّ میانِ گوزگانان و حدودِ خراسان، و بسیار کشت و برز است، و پادشای او را شیر خوانند» (۱۳۶۲: ۱۰۱). «مُجْمَلُ ‌التَّواریخ» […]

فرهنگ پایه (واژه‌های پارسی و بیگانه زبانزد در فارسی کنونی به پارسی سره)

  فرهنگ پایه (واژه‌های پارسی و بیگانه زبانزد در فارسی کنونی به پارسی سره)   جلالی، تهمورس (1354)؛ فرهنگ پایه (واژه‌های پارسی و بیگانه زبانزد در فارسی کنونی به پارسی سره)؛ كتابخانه‌ی ابن سینا؛ چاپ نخست. * * * سره ‌نویسی پارسی و پرهیز از آلایش زبان پارسی به واژگان بیگانه همواره یكی از كوشش‌های ادبی و […]

واژه‌یاب (فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه)

  واژه‌یاب (فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه) پرتو، ابوالقاسم (۱۳۷۷)؛ واژه‌یاب (فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه)؛ اساطیر؛ چاپ دوم. « واژه‌ یاب »، فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه در سه دفتر است که از سوی استاد «ابوالقاسم پرتو» گردآوری شده است. آماج فراهم‌آورنده‌ی «واژه ‌یاب» نمودنِ واژگان پارسی برابر واژه‌های بیگانه‌ای است که به زبان […]

واژه‌یاب (فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه) ابوالقاسم پرتو

  واژه‌یاب (فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه) ابوالقاسم پرتو   پرتو، ابوالقاسم (۱۳۷۷)؛ واژه‌یاب (فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه)؛ اساطیر؛ چاپ دوم. « واژه‌ یاب »، فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه در سه دفتر است که از سوی استاد «ابوالقاسم پرتو» گردآوری شده است. آماج فراهم‌آورنده‌ی «واژه ‌یاب» نمودنِ واژگان پارسی برابر واژه‌های بیگانه‌ای است […]

واژه‌یاب (فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه) ابوالقاسم پرتو

  واژه‌یاب (فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه) ابوالقاسم پرتو   پرتو، ابوالقاسم (۱۳۷۷)؛ واژه‌یاب (فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه)؛ اساطیر؛ چاپ دوم. « واژه‌ یاب »، فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه در سه دفتر است که از سوی استاد «ابوالقاسم پرتو» گردآوری شده است. آماج فراهم‌آورنده‌ی «واژه ‌یاب» نمودنِ واژگان پارسی برابر واژه‌های بیگانه‌ای است […]

سیر تاریخی دستور زبان در جهان و ایران

سیر تاریخی دستور زبان در جهان و ایران   حسن احمدی گیوی   کهن‌ترین قواعد دستور زبان از شبه‌قارۀ هند است که پانصد سال پیش از میلاد مسیح برای زبان سنسکریت تدوین شده و پژوهش‌های ارزندۀ دانشمندان صرف و نحو هند، به ویژه پانینی[1] که در قرن چهارم قبل از میلاد می‌زیسته، سخت مشهور است. […]

تاریخ جدید ایران

تاریخ جدید ایران تاریخ جدید ایران .  (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) حساب سال و ماهی که اکنون در ایران بر طبق قانون جاری است . تقی زاده در گاه شماری آرد: جشن نوروز بعنوان آغاز سال تا این اواخر تنها نشانه ای بود که از بقایای حساب زمان یا سال و ماه شماری […]