جون 2019

ساختار انرژیک جهان هستی یا کائنات

    ساختار انرژیک جهان هستی یا کائنات   جهان هستی از چه چیزی ساخته شده است ؟ از چیز های مختلف مثل (ستاره ها،سیارات،آب،هوا،خاک،آتش،فلز،سنگ،جانداران،اشعه ها ، امواج و هزاران ماده مختلف دیگر چه مرئی و چه نامرئی) خب جنس این همه مواد از چیست ؟ از مولکول مولکول از چه ساخته شده است ؟ از اتم های مختلف. هر اتم […]

ریکی در ادیان چینی

  ریکی  در ادیان چینی به کاربرندگان  ریکی آن را انتقال انرژی کیهانی و متمرکز[] کردن آن می‌دانند. انرژی کیهانی به صورت طبیعی از طریق چاکراها.[] به بدن منتقل می‌شود و انرژی لازم برای فعالیت‌های بدن را تأمین می‌کند. با بهره از ریکی جریان انرژی بدن به حالت طبیعی بازمی‌گرداند و بیماری‌ها را درمان می‌کند.[] […]

متحرک به محرک نیازمند است

    متحرک به محرک نیازمند است   قاعده هر متحرک به محرک نیازمند است که نیازمند بودن هر موجود متحرک به یک محرک را اثبات می کند، از جمله ‏مطالبی است که بدون هیچگونه تردید باید آن را به ارسطو، فیلسوف بزرگ یونان، منسوب نمود. ‏یعقوب بن اسحاق کندی، نخستین فیلسوف اسلامی و مترجم آثار ارسطو، […]

مرغ یا عقاب

  مرغ یا عقاب روزی یک تخم عقاب در لانه ی مرغ ها پیدا میشود. طولی نمی کشد که جوجه عقاب از تخم بیرون می آید و با مرغ ها بزرگ میشود. آن جوجه عقاب تمام طول زندگیش کارهای را انجام داد که مرغ ها انجام میدادند. هر روز چشمش به دنبال صاحب خانه بود تا مقداری […]

نیایش خردنامه نظامی

  نیایش خردنامه نظامی خدایا توئی بنده را دستگیر بود بنده را از خدا ناگزیر توئی خالق بوده و بودنی ببخشای بر خاک بخشودنی به بخشایش خویش یاریم ده ز غوغای خود رستگاریم ده تو را خواهم از هر مرادی که هست که آید به تو هر مرادی به دست دلی را که از خود […]

خدا و جهان هستی از دیدگاه فلسفه و عرفان یکپارچگی هتی در نظریات هراککلیتوس وحدت در كثرت و كثرت در وحدت :

  خدا و جهان هستی از دیدگاه فلسفه و عرفان یکپارچگی هتی در نظریات هراککلیتوس وحدت در كثرت و كثرت در وحدت : يكى از اصول تفكرات فلسفى هراكليتوس «وحدت در كثرت و كثرت در وحدت» است. بر اين اساس، هستى در مجموع، واحد است و تمام پديده هاى گوناگون مورد مشاهده وجود و نمودهاى مختلف […]

The Philosophical Explanation of the Necessity and Reason for Issuing Conventionality

    The Philosophical Explanation of the Necessity and Reason for Issuing Conventionality   Abdollah Fathi / Assistant Professor of Department of Philosophy IKI     abdollahfathy@yahoo.com Ali Abbasi / Faculty Member in al-Mostafa International University   ABSTRACT We live in an ocean of conventional affairs: some certain things such as money, bank, inflation, social traditions, university, president, and laws, […]

انقلاب حقیقت محال است

    انقلاب حقیقت محال است نویسنده : ابراهیمی دینامی قاعده انقلاب حقیقت محال است تحت عنوان مخصوص و مستقل از سایر مباحث در کتب فلسفی، مورد بحث و گفتگو قرار نگرفته است؛ ولی ضمن اثبات یا رد برخی مسائل به آن استناد شده و به عنوان یک اصل ثابت، در طریق استدلال واقع شده […]

بسیط نمی تواند فاعل و قابل باشد

    بسیط نمی تواند فاعل و قابل باشد   نویسنده : غلام محسین ابراهیمی دینانی بسیط نمی تواند فاعل و قابل باشد ؛ شیخ الرئیس ابوعلی سینا برای اثبات برخی مسائل به این قاعده استدلال کرده و آن را معتبر دانسته است. از جمله مواردی که به این قاعده استدلال نموده این مسئله است […]

اهمیت تاریخ فلسفه

    اهمیت تاریخ فلسفه   نویسنده  : فیلسوف یار قلمرو مفاهیم و صورت های ذهنی بسیار گسترده است و پرسش هایی که در این قلمرو پیدا می شود و همواره پاسخ مناسب خود را می طلبد، عنوان «فلسفه» به خود می گیرد. در همین قلمرو، پرسش های مربوط به عالم متافیزیک نیز مطرح می […]