Posts: 2117

admin

Latest Posts by the Author

 1. قدرت تمیز نویسنده : بصیر کامجو
 2. پادشاهی جستانیان نویسنده : بصیر کامجو
 3. حاکمیت سیاسی پشتونها درپرتگاه نیستی
 4. پارچه ای از تاریخ اجداد ما نویسنده : دکتر بصیر کامجو
 5. برخی ازنخبگان مشهورتاجیکان وپارسها درجهان
 6. گونه‌ای که از ۲۴ هزار سال انجماد در سیبری جان به در برده
 7. پادشاهی آل مظفر یا مظفریان نویسنده : دکتر بصیر کامجو
 8. برخی ازگفتاردکتربصیرکامجو
 9. حیدرعلی اف – فرزند بزرگ آذربایجان 12 دسامبر 2020
 10. اخبار روز : پخش یک ویدئو از آیت‌الله خامنه‌ای همزمان با بیانیه ناتو؛ ‘گفتم برد موشک‌ها را فعلا نباید بیش از۲ هزار کیلومتر درست کنید’
 11. بررسی گستره‌ی زبان پارسی در جهان در گفت‌وگو با حسن انوشه
 12. پادشاهی آل مظفر یا مظفریان نویسنده : دکتر بصیر کامجو
 13. علت حاکمیت پشتونیست ها چیست؟
 14. سخنان بزرگان
 15. بررسی و تحلیل «نی‌نامه» سرودۀ مولوی بر مبنای زبان‌شناسی نقش‌گرای سازگانی نویسنده : علیرضا نبی لو
 16. برتریِ زبانِ پارسی بر زبانهای دیگر از کمال پاشا نویسنده‌ی ترک
 17. نقش پیش‌فرضهای عقیدتی در ترجمة آلمانی قرآن ماکس هنینگ نویسندگان : فرخ نارنجی ومحمدحسین حدادی
 18. تاریخ تمدن هند باستان ، امپراتوری موریایها در هند
 19. مقایسه ی الگوهای خواندن متون با طرح واره های فرهنگی آشنا و ناآشنا با استفاده از دستگاه ردیاب چشمی در فراگیران زبان انگلیسی نوع مقاله : علمی پژوهشی(عادی) نویسندگان : علیرضا آتش پنجه و مجید نعمتی
 20. اخبار روز : خلیلزاد در کابل: به قدرت رسیدن طالبان به زور پذیرفتنی نیست