Posts: 694

admin

Latest Posts by the Author

 1. چراهویت افغانی برای تاجیکان ، هزاره ها وازبکها ننگ است
 2. بهره گیری و توسعه تکنولوژی حقیقت مجازی و نرم افزارهای شبیه ساز
 3. Engineers and the Knowledge of the Environment
 4. آموزش مهندسی بتن و سیمان با رویکرد توسعه پایدار وحفظ محیط زیست
 5. تآثیر فناوری های نوین تبدیل انرژی بر آموزش مهندسی برق- گرایش قدرت
 6. بازسازی معنایی نقش وجایگاه زنان در بنگاه های اقتصادی
 7. قطعنامه تظاهرات عدالتخواهانه مهاجرین افغانستان درآلمان
 8. حقوق خصوصی
 9. حمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری
 10. تجربۀ زیسته تک فرزندی
 11. تاثیر پیاده‌روی بر سلامتی و کاهش وزن
 12. قدمت و زادگاه مرکبات ( میوه‌هایی از قبیل لیمو، نارنج، پرتقال، نارنگی، و امثال آنها) جهان شناسایی شد
 13. اخبار فوری روز : غیرنظامیان ؛ همچنان قربانی اصـلیِ جنگ
 14. درک نادرست از میهن دوستی
 15. مطالعه و تأملی بر رویکرد آلبر کامو به معنای زندگی
 16. طبقه ‌بندی افعال زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی
 17. نقد سیاست جنایی ایران در قبال کلاهبرداری اینترنتی
 18. افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت
 19. بررسی ارتباط انسان با طبیعت در شعر نویسنده : زهرا پارساپور استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 20. بررسی و تحلیل تابو در بوف کور نویسندگان : شیرزاد طایفی ، النازخجسته استاد یار داشگاه علامه طباطبایی
Sarzamine Aryan - سرزمین آریان © 2016