Posts: 1614

admin

Latest Posts by the Author

 1. نگرشی بر اندیشه های اُرد بزرگ فیلسوف سرزمین آریان وجهان
 2. بـــدیـــع بلـخی
 3. معروفی بلخی
 4. ابو شکور بلخی
 5. بررسی روایت وتصویرگری در گرشاسب نامه اسدی توسی A Study of Narration and Imagery in Asadi Toosi’s Garshasbnameh
 6. اخبار روز : انتقال نخست وزیر بریتانیا به بیمارستان برای آزمایش های بیشتر
 7. پارسی گویی
 8. ابوالمؤید بلخی نخستین نویسنده داستان های شاهنامه در ادبیات فارسی نویسنده : دکتر بصیرکامجو
 9. شاکر بخاری نویسنده : دکتر بصیر کامجو
 10. خسروانی نویسنده : دکتر بصیر کامجو
 11. فضای فکری وفرهنگی دورۀ سامانی برپایه شعر آن دوره
 12. متن آهنگ مهتاب عشق از حمیرا
 13. حکمت خسروانی
 14. شناسی سرشت گروه های انسانی ازجانب : شکوربلخی ، فردوسی وجامی نویسنده وترتیب کننده : دکتر بصیرکامجو
 15. کی ها خون میدهند و کشته میشوند؟؟ کی هاحکومت میکنند و میلیونر میشوند؟؟
 16. اخبار روز : پوتین از آمادگی روسیه برای کاهش تولید نفت گفت
 17. ابوالعباس ربنجنی نویسنده : دکتر بصیر کامجو
 18. ابوزراعه معمری نویسنده :دکتر بصیر کامجو
 19. ابواسحاق جویباری
 20. تسلیم نشو ، لاشخورها چشمبرای زمین خوردن تو هستن