Posts: 1874

admin

Latest Posts by the Author

 1. نگرشی بر گوهر فروهر نشر کننده : دکتر بصیرکامجو
 2. راه خروج دولت از اقتصاد
 3. موانع تغییر و تحول سازمان های دولتی
 4. هزاره ها و شیعیان افغانستان بیشترین ضربه را از طالبان دیده اند/ طالبان و داعش مبنای متفاوت و رفتار یکسان دارند
 5. خروج پاکستان از لست خاکستری وگروه ویژه اقدام مالی به تأخیر افتاد
 6. هدف سمینار
 7. نقشه و لیست شهرهای آلمان
 8. اعـلامیـه تأسیس شورای نخبگان بنام خداوند مهر و روشنایی نویسنده : دکتر بصیرکامجو
 9. تاریخ روز : روحانیان افغانستان برای میانجی‌گری میان دولت و طالبان اعلام آمادگی کرد
 10. نگرشی برواژه ذات دکتربصیر کامجو
 11. چگونگی ادراک ذات نویسنده : فیلسوف یار1397
 12. جایگاه زبان فارسی در دهکده یی جهانی
 13. شاهنامه در یک نگاه
 14. چه چیزی دختران را دختر می‌سازد؟
 15. ترویج علم با دانش‌نامه‌های الکترونیکی
 16. ژان شاردن
 17. اخبار روز : شتاب سریع کرونا در آمریکا؛ 70 هزار ابتلا ظرف 24 ساعت، 10 ایالت رکورد زدند
 18. ابن سینا
 19. حضرت « روزبه پارسی » یا سلمان فارسی
 20. مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری