ســــنت نــــــاروا منم

ســــنت نــــــاروا منم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــــــاد مــــنم ، گـــوهـــر نــــایاب  منـــم ، ازهمه آزاد منم

اشک مـــــنم ، رَشـــــک منم ، دُوغ درونِ مَـشـّـک  مـــــنم

روشنی روز منم ، رایـــــت افسوس منم  ، قربانی خَوسّ منم

خسته مــــنم ، مـــــانده ودرمــــــانده مــنم ، کلام نـاگفته مــنم

کــــوزه مـــنم ، صــــبوح مـــــنم ، مُسکِــــر دَم نوش مـــــنم

آه منم ، غُره منم ، کوه عروس سنگ مـنم ،عـاشق دربند منم

زورمـنم ، ستم مـنم ، خفته ورنجورمنم، مُــــردۀ نیم گـورمنم

 داغ مـــــــنم ، چـــراغ مـــــــنم ، بــــــلبل هــــــر بـــاغ منم

جشن فرح نوش منم ،آهنگ هـرسـوزمنم ، وارث نــوروز منم

ســـــماع مـــــنم ، قضـــــا مـــــــنم ، ســــنت نــــــاروا مــنم

گـــلو مـــــنم ، ســــــرود هــــرنوا منم ، علت مـــاجــرا مــنم

آب مــــنم ، بـــــوی گلیِ گلاب منم ، تالاب هـــــر سَراب منم

مَـــلک مــــنم ، فـَـــلک مـــــنـم ، مشعــــر بـی درک مـــــنـم

تـــــیر مـــــنم ، کــــــمان مــــنـم ، آرش قــــهـــرمـــان مــنم

جــــــسم مــــــنم ، تــــوان مــــــنـم ، راز نـــهفته دان مــــنـم

عقــل منم ، خــرد مـــنم ، زایش ضدیت منم ، تغییرمادیت منم

زمــان مــنم ، هستی هـــرمـکان منم ، خــلقت داســـتان مــنم

سپیده دم خیزمنم ، دُر سخنریـــزمــنم ، خــسرو پـــرویز مـنم

تـاک منــم ، انگـــور پـُـرآب مــــنم ، پنجشــیرو اندراب مــنم

درد مـــنم، دوامنم ، زخم جگرسوز منم ، گـریه ناقـوس مـنم

کــابل پُـرخون منم ،امید واژگُون منم، مَفّرُوق درخــون مــنم

رخـــش مــــنم ، رســـتم دســتان منم ، شِــیرِخُــراسان مــنم

سروده دکتربصیرکامجو 30 جون 2022

سروده به سبک مولانای بزرگ

 

 

فال حافظ

فال حافظ,فال حافظ شیرازی,فال حافظ با معنی

طریقه گرفتن فال حافظ

نیت کننده معمولاً در هنگام تفأل از دیوان حافظ، او را به عزیزترین کسانش یعنی به خداوند و معشوقه اش (شاخ نبات) قسم می دهد. این قسم معمولاً به این شکل ادا می شود: ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی. ضمن اینکه شاید بهتر باشد برای شادی روح حافظ، صلوات یا فاتحه ای نثار نماییم!

 

فال حافظ شیرازی,فال حافظ با معنی فال حافظ

 

چکیده ای از تاریخچه ” فال حافظ ” :

اولین بار فال حافظ پس از وفات وی گرفته شد. اگرچه حافظ خود نیز تفأل می‌زد اما مشخص نیست که این تفأل با چه وسیله‌ای صورت می‌گرفته است. تنها در ابیاتی اشاره می‌کند که وقتی غصه به او روی می‌آورد، برای دور کردن غم، امیدواری و کامروایی فال می‌زده است:

 

از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش

زده‌ام فالی و فریاد رسی می‌آید

 

مورخان در کتب و منابعی همچون تاریخ دِیار بَکریه، تاریخ اولین فال حافظ را هفتاد سال پس از مرگ حافظ نوشته‌اند. گرفتن فال حافظ در زمان صفویه به اوج خودش رسید تا جایی که حکایت‌های عجیبی نیز از اعتبار فال حافظ نقل می‌شود. فال حافظ در طول زمان‌ها گرفته می‌شد و تا امروز نیز ادامه دارد؛ ایرانیان معمولاً در جشن ها و مناسبت های مختلف و یا برای نیت های خاص و گرفتاری‌ های شخصی فال حافظ میگیرند.

Updated: جولای 5, 2022 — 12:48 ب.ظ