نوروز بخشي از فرهنگ و هويت ايراني است

نوروز بخشي از فرهنگ و هويت ايراني است

سمنان-ايرنا- عيد نوروز يكي از مهمترين و اصلي ترين جشن هاي ايرانيان مي باشد كه از ديرباز و از ايران باستان نسل به نسل منتقل شده است. اين عيد با تمام شدن زمستان و فرا رسيدن بهار آغاز مي شود و نمايانگر آغاز سالي جديد و با عشق و محبت است.

به گزارش ايرنا، عيد نوروز توسط تمام قوم هاي ايراني در ميان اهالي شهر و روستا و عشاير با هر طبقه اجتماعي برگزار مي شود. ايراني ها، نوروز را در آغاز سال و آغاز گردش طبيعت، جشن مي گيرند و معتقدند كه سالي ديگر گذشته و بايستي كهنگي ها را به سال كهنه واگذاركرد.
نوروز به عنوان سنتي استوار و سرزنده بخشي از فرهنگ و هويت ايراني است. كارشناسان و صاحب نظران اعتقاد دارند نوروز مظهر هويت و نماد روحيه ايراني است و يكي از دلايل ماندگاري آن پيوندش با طبيعت است.
محمدرضا حامدي استاد تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي گفت: نوروز در فرهنگ ما ايرانيان يك سرفصل تاريخي است كه اساس هويت ملي با آن رقم مي خورد. سال ما با نوروز تعيين مي شود و نوروز از ايران باستان در فرهنگ ايرانيان وجود داشته است.
وي افزود : دليل ماندگاري نوروز در فرهنگ ما اين است كه ايرانيان هويت ملي خود را در طول تاريخ حفظ كردند و هرگاه اگر يك فرهنگ خارجي بر ايرانيان مسلط شده ايرانيان آن فرهنگ خاص ملي خود را كه از دوره باستان و نشان هويت آنها بوده را حفظ كردند.
به گفته وي بعد از اسلام هم ايرانيان شايستگي مديريتي، علمي و فرهنگي در تمدن اسلامي از خود نشان دادند و به نوعي خود اجتماعي را اثبات كردند.
دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد گرمسار نيز اظهار كرد: نوروز به عنوان يك سنت آئيني باستان جايگاه ويژه‌اي نزد ايرانيان دارد و امروزه ايرانيان از هر نژاد و مذهبي آئين نوروز را به عنوان يك نماد فرهنگي باستان كه دربرگيرنده پاكي و طهارت روح و رفتن به استقبال بهاري عاري از زشتي و پليدي است پاس و گرامي مي‌دارند.
زاهده بياني به ايرنا گفت: نوروز به ‌عنوان بزرگترين نماد فرهنگي بيانگر ويژگي‌هاي تمام و كمال ايراني اصيل و ايراني پاك سرشت است. اين واقعه طبيعي بهار و نو شدن طبيعت از آنجا كه ريشه در باور و اعتقادات ايراني دارد و به تأثير طبيعت و روح و لطافت طبع انساني داشته است مي‌توان گفت بيانگر تمام و كمال اعتقاد و باور ايرانيان به اهميت نوشدن و وارستن از زشتي‌ها و پليدي‌هاست.
وي اظهار كرد: نوروز ظرفي است كه تمامي آئينها، سنتها، فرهنگ ها، آداب و رسوم ايراني كه در مجموع مي توان به آن تاريخ اقوام ايراني را عنوان داد درخود جاي داده است.
بياني ادامه داد : اگر نوروز نمي‌بود، ايران نمي‌بود تا انديشه‌ها و فرهنگهاي كنوني در آن جاي گيرند. بنابراين نوروز از عوامل حفظ انديشه ها و فرهنگ هاي ايراني است.
حميد مستخدمين حسيني جامعه شناس مي گويد: بسياري از نمادهاي بزرگ فرهنگي تاريخ ايران با نوروز پيوند دارن، از آنجا كه نوروز در طول هزاره‌ها پيوسته براي مردم ايران اميد و پيروزي را در آغاز هرسال زمزمه كرده و آنان را از يأس و نا اميدي رهانيده بنابراين به عنوان مبارزي هميشه پيروز كه هر ساله همانند عقل سرخ جوانتر مي‌شود مورد علاقه همه كساني است كه با فرهنگ نوروزي تربيت يافته‌اند. از اين روست كه در ايام نوروز هر ايراني با تبسمي مهرانگيز به ايراني ديگر مي‌گويد ‘نوروزتان پيروز’.
وي خاطرنشان كرد: نوروز جايگاه خيلي مهمي در فرهنگ ايران دارد و نوروز از نظر بين الملل ثبت شده و به رسميت شناخته شده است و اين تعطيلي در تقويم جهان ثبت شده، و اين ارزش بزرگي براي ما ايرانيان دارد. از اين رو اين مسئله را خيلي مهم ارزيابي مي‌كنم و افتخاري بزرگ براي همه ايرانيان در سراسر جهان مي‌دانم.
وي يادآور شد: اين عامل توانسته است ايران را به همه دنيا بشناساند و به جهت داشتن مؤلفه‌هاي بسيار ارزشمند ايراني در عنصر نوروز همه آنچه خوب است و يادگار فرهنگ و تمدن ايراني است در آن موجود است. از اين رو بسته‌اي است براي شناساندن ايران به جهان و در كل نوروز بسيار مثبت ارزيابي مي‌شود.
اين جامعه شناس تصريح كرد : نوروز نمادي است كه براي دوستي همه مردم جهان با يكديگر است؛ نمادي است كه در آن همه روحيات و انديشه‌هاي انساني موج مي‌زنند. پرداختن به طبيعت و نوزايي و نوشدن خود و طبيعت و همچنين كمك به تنگ دستان و تهي دستان و همچنين ديدار از بيماران و بازديد و يادكردن از بزرگان همه اينها نمادهاي نوروزي هستند كه نشانگر روح و روحيه ايراني هستند.
عباس ترحمي از شهروندان سمناني در مورد جايگاه نوروز در فرهنگ ايراني گفت: جايگاه نوروز در گستره ايران هميشه جاويدان است. نوروز از روزهايي است كه ما به شكلي انتظارش را مي‌كشيم. از جمله اين روزها ، نوروز است كه جاذبه خاص خودش را دارد و حال كه جنبه بين المللي پيدا كرده است و يك فرصتي است كه ما بيش از گذشته در بزرگداشت اين عيد ملي مذهبي امان بكوشيم.
وي بيان داشت : در اين روز ايرانيان در گستره ايران همه طبقات مختلف مردم حضور دارند و در گوشه و كنار ايران به خصوص مردم سمنان به نوبه خودشان در بزرگداشت اين عيد كوشيده‌اند و مي‌كوشند.
ترحمي اظهار كرد: به دليل اينكه نوروز يادگاري از نياكان ماست و اين روز با بهار مي آيد و يك نوع تحول نه تنها در زندگي مردم است بلكه اين تحول را در طبيعت هم مي بينيم. نوروز يك نوع ميراث فرهنگي هم است. از گذشته هاي دور به ما رسيده و ما وظيفه داريم در حفظ آن بكوشيم. همانطور كه گفتم سازمان ملل هم اين روز را به رسميت شناخته است و جنبه رسمي به آن داده است و اين فرصت خوبي است كه ما توجه بيشتري به نوروز داشته باشيم.
محسن صفا از ديگر شهروندان در مورد جايگاه نوروز در فرهنگ ايراني اظهار كرد: نوروز همانطور كه از اسمش پيداست يعني روز نو. ايرانيان باستان وقتي سال تحويل مي‌شد و اعتدال روز و شب دست مي‌داد جشن مي‌گرفتند و در تقويم باستاني گفته‌اند تعيين روز اول سال كه ماه اسفند به فروردين تبديل مي‌شود و درواقع آغاز تازه اي براي سال است به جمشيد نسبت داده‌اند. به هرحال اين مطلب كه انتساب به جمشيد داده شده كار دانشمندان و منجمان بوده است.
وي گفت : ايرانيان باستان در تدوين تاريخ و تقويم آن محاسبات دقيقي داشته‌اند كه بعداً ابوريحان بيروني آن را از سر گرفت و در دوره سلجوقيان هم خيام و ساير دانشمندان به دليل روزهاي كبيسه سال اين تقويم را اصلاح كردند. به هرحال نوروز سرآغاز روز، فصل، و سالي جديد است و براي ايرانيان ازچند هزارسال پيش تا حالا معني خوب زيستن و آغاز زندگي بهتر را داشته است.
وي اظهار كرد: كشورهايي كه داراي پيشينه زياد هستند داراي حافظه قومي هستند و آئين‌هاي خودشان را نگه مي‌دارند. بعضي از اين آئين‌ها دراثر دگرگوني‌هاي تاريخي و تغييرات اجتماعي از رونق مي‌افتند و دليل وجودي‌شان را از دست مي‌دهند. ولي برخي از آئين‌ها به دليل اينكه به زندگي انسانها نزديكتر است و آنها را به بهتر ‌زيستن كمك مي‌كند اين‌ها به صورت گوناگون حفظ مي‌شود.
صفا تصريح كرد: ايرانيان جشن‌هاي زيادي داشته‌اند؛ جشن مهرگان، سده، ارديبهشتگان و ديگر جشن‌هايي كه در آغاز هرماه مي‌گرفته‌اند ولي امروز به مرور زمان از رونق افتاده و فقط در تقويم‌ها و كتابها يادي از آنها مي‌شود. اما نوروز آن‌قدر مهم بوده است كه حتي پس از اسلام در ميان خلفاي اموي و عباسي هم در كاخهايشان اين جشن‌ها برگزار مي‌شده است. عشاير و روستائيان هم به استقبال نوروز مي‌رفتند.
وي افزود : چيزي كه در نوروز معروف است خانه تكاني است يعني نه فقط خانه بايد تميز بشود و چيزهاي قديمي دور ريخته شود و لباس نو بپوشند بلكه بايد افكار و عادات كهنه و قديمي و خرافه هم كنار گذاشته شود. در اقوام و كشورهاي ديگرهم چنين آئين هايي وجود داشته است ولي ايرانيان سعي كردند اين جشنها را حفظ كنند و تا كنون نوروز حفظ شده و اميد داريم كه بعد از اين هم حفظ بشود.
هزاران سال پيش مردماني از غرب و شرق و شمال و جنوب در اين خانه گرد آمدند و هزاران سال كار و كوشش كردند تا آن را آباد كنند و از آن «ايران» بسازند، چه جفا ها كه نديدند، چه يورش ها و دردها كه نكشيدند، چه بلاها كه بر جان نخريدند تا اين خانه آباد بماند و چراغش روشن.
از همين رو، امروز نيز، همچون ديروز، بار اين ميراث گرانقدر بر دوش هاي ما است، هر چند در اين دوش ها، توان اندكي مانده باشد و هر كدام از ما ديگر به سختي بتواند تاب آن وزنه تاريخي را بياورد.
نوروزي ديگر از راه مي رسد، و همه ما، با همه غم ها يا شادي هاي مان بايد به ياد داشته باشيم و هر روز براي خود تكرار كنيم كه وظيفه و رسالت مان، پهنايي بيشتر از طول زندگي هاي مان دارد: تاريخ پنداره «ايران»، فردا درباره ما به داوري خواهد نشست. باشد كه از اين داوري رو سپيد بيرون بيائيم.
اميد آن كه غم هاي تان را، هر اندازه هم بزرگ، پاياني باشد و شادماني هاي تان، هر اندازه هم اندك، بي پايان بمانند: نوروز به كامتان شاد و اميد براي تان پايدار.

 

Updated: مارس 18, 2022 — 11:44 ب.ظ