محقق: آیا از هزاره ها آزمایش (دی ان ای) گرفته اند که آنان را مغول می گویند؟

محقق: آیا از هزاره ها آزمایش (دی ان ای) گرفته اند که آنان را مغول می گویند؟

 

محمد محقق یکی از رهبران جبهه ملی با تاکید بر اینکه اطلس منتشره از سوی آکادمی علوم، به قوم هزاره توهین کرده است، تاکید کرد: توهین به اقوام مختلف، کشور را برای جنگ داخلی پس از 2014 آماده می کند به گزارش جمهور، محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان امروز (28 جوزا) در یک نشست خبری تصریح کرد: آکادمی علوم افغانستان که اکثریت آن را افراد متعصب با تعصبات ریشه دار تشکیل داده است، همواره مردم افغانستان را به دید چندگانه دیده و مردم افغانستان را به طبقات بالا و پایین، اهل و نااهل و رعیت درجه اول و دوم تقسیم کرده اند. وی گفت: چندی پیش نیز دایره المعارف آریانا را به چاپ رساندند که فصل جدیدی از تبعیض قومی و نژادی و تفکیک ملی در افغانستان را باز کرد.
محقق با بیان این که در صفحه 571 دایرة المعارف آریانا جغرافیای مردم افغانستان شرح داده است، خاطر نشان کرد: در این کتاب آمده است که برادران پشتون در جنوب و جنوب شرق، برادران تاجیک در شمال شرق و برادران ازبک در شمال افغانستان زندگی می کنند، اما جامعه هزاره را که حتی کنفرانس بن آنان 19.5 درصد مردم افغانستان دانسته بودند را در جغرافیای افغانستان ذکر نکرده است.
رهبر حزب وحدت مردم افغانستان با اشاره به این که در این کتاب آمده است که مردم مغول در قسمت های مرکزی افغانستان زندگی می کنند، تاکید کرد: بر اساس دایره المعارف آریانا، هزاره ها در هیچ جای افغانستان حضور ندارند، اما نمی دانم آنها مغول ها را از کجا آورده اند؟ آیا آنها از مردم هزاره آزمایش
DNA گرفته اند؟
محقق افزود: نمی دانم پشت این تقسیمات چه انگیزه سیاسی است؟
این رهبر جبهه ملی با بیان این که در این کتاب مردم افغانستان به فیصدی تقسیم شده است، گفت: هزاره ها 9 فیصد، تاجیک ها 12 فیصد، ازبک ها 6 فیصد و متباقی جمعیت افغانستان را پشتون ها تشکیل می دهند، نمی دانم هدف از ارائه این تفاوت ها و ارقام غیرواقعی و پارچه کننده افغانستان چیست؟
رهبر حزب وحدت مردم افغانستان با اشاره به این که کتاب اطلس اتنوگرافی اقوام ساکن در افغانستان که چاپ آن 50 هزار دالر از بودجه ملت به مصرف رسیده است، اظهار داشت: در این کتاب به مردم افغانستان اهانت شده است که هزاره ها بخشی از مردم افغانستان هستند.
محقق با ذکر این که آکادمی ملی افغانستان باید یک نهاد بی طرف باشد، اما چون در تشکل آن وحدت ملی رعایت نشده، چیزهایی به چاپ می رسد که توهین به مردم افغانستان است، خاطر نشان کرد: در این کتاب به استناد گفته های فیض محمد کاتب هزاره در خصوصیات مردم هزاره چنین نوشته شده است؛ عدم علم، وجود جهالت، لجوج، کینه توز، زشت خو، دروغگو و بطاش هستند.
وی تاکید کرد: آیا تمام مردم هزاره دروغگو هستند؟ چطور می توانند یک ملت را ذاتاً دروغگو بگویند؟
این رهبر جبهه ملی با اشاره به این که در صفحات مختلفی از این کتاب به مردم هزاره توهین شده است، گفت: در صفحه 664 این کتاب آمده است که این مردم نواسه چنگیز خان هستند که در کوه های افغانستان باقی مانده اند.
این رهبر حزب وحدت مردم افغانستان تصریح کرد: ما در تاریخ خوانده ایم که قوم هزاره سال ها در افغانستان زندگی کرده و تمدن بودا و زرتشتی را آفریده اند در صورتی که از حضور چنگیز بیش از 7 صد سال یا 8 صد سالی بیشتر نمی گذرد.
وی  بیان این که این کتاب مذهب هزاره ها را شیعه و آنها را رافضی دانسته است، گفت:  رافضی و ناصبی دو کلمه دشمنی آفرین است که دشمنان اسلام در میان شیعیان و سنی ها از آن استفاده می کردند.
محقق در توضیح گفته‏هایش افزود: اگر سنی‏ای با شیعه‏ای دشمنی داشته باشند، آن را رافضی و اگر برعکس باشد، به یکدیگر ناصبی می گویند.
این رهبر مردم هزاره معنی ناصبی را مترادف با دشمنی با اهل بیت و رافضی را مترادف با دشمنی با خلفای راشدین خوانده، خاطر نشان کرد: ما معتقد هستیم همه مردم افغانستان مسلمان هستند، نه ناصبی اند و نه رافضی.
وی برخی نکات آمده در این کتاب را شرم آوری دانسته، افزود: در این کتاب آمده است که فقط سر زنان هزاره موی دارد و متباقی بدن شان موی ندارد، آیا آنها روی زنان هزاره آزمایش انجام داده اند؟
محقق اظهار کرد: دروغگو و بدماش یک مساله، عدم اعتماد به مردم هزاره و رافضی بودن نیز مساله ای دیگر و این که نواسه چنگیز خان هستند، همه حکایت از این دارند که تیم فاسدی که در اطراف کرزی جمع شده اند و برای ایجاد یک جنگ داخلی زمینه را مساعد می سازند.
وی تاکید کرد: زمانی که یک قومی تماماً دروغگو، رافضی و اولاده چنگیزخان و مغول باشند، پس این قوم نباید جزء این ملت محسوب شوند.
این رهبر جبهه ملی با مخاطب قرار دادن کرزی و دولت افغانستان گفت: آکادمی که به نام اکادمی علوم  تشکیل شده و در آن یک عده متعصب تجمع کرده اند باید منحل شده و این کتاب نیز اصلاح گردد.
محقق افزود: اگر قرار است چنین کتابی نوشته شود، باید تمام اقوام افغانستان در آن سهم گرفته و همه در آن نظر دهند.
این رهبر مردم هزاره با مخاطب قرار دادن جامعه جهانی گفت: اگر جامعه جهانی برای تحقق یک حکومت خوب، نهادینه شدن دموکراسی و مردمسالار و حمایت از حقوق زن و حقوق انسان به افغانستان آمده اند، در این دولت که دموکراتیک گفته می شود، یک قومی اینطور توهین می شود، نمی دانم این اهانت با کدامین منطق سازگار است؟
وی خواستار حمایت جامعه جهانی از حقوق مردم هزاره شده و تصریح کرد: جامعه جهانی باید جلو چنین کارهایی را بگیرد.
محقق به مردم افغانستان گفت: این صداها، صداهای شیطانی است که برای ایجاد نفاق میان مردم بوجود آمده است.
این رهبر حزب وحدت ملی افغانستان تاکید کرد: هزاره ها نه فوج مغول، نه رافضی و نه دروغگو هستند، بلکه صادق ترین مردم افغانستان هستند.
وی در پایان افزود: این کتاب را یک مشت دروغ و بخاطر تفرقه ملی و دامن زدن اختلافات نوشته اند که خود را برای بعد از 2014 برای یک جنگ داخلی آماده می کنند، اما باید بدانند که با دروغ، تهمت و تهدید هیچ ملتی از افغانستان حذف نخواهد شد.
زهرا یوسفی- 
خبرگزاری جمهور

Updated: دسامبر 26, 2021 — 11:19 ب.ظ