حضرتِ « روزبه پارسی » یا « سلمانِ فارسی »

 

حضرتِ « روزبه پارسی » یا « سلمانِ فارسی »

‎‎

‎گفته اند که ‏پدرِ حضرتِ « سلمان فارسی » ( روزبه ) ، یک روحانی ی زرتشتی بود که به شدت علاقه داشت فرزندش را جانشینی مناسب ‏برای خود تربیت کند. اما ‏‏«روزبه»، ‏از ‏همان دوران نوجوانی، از ساکن بودن و پذیرش بی چون و چرای عقاید خانواده دوری ‏می کرد. تا اینکه یک روز، ‏در ‏جوار یک ‏کلیسا، صدای عبادت کشیشها، او را متوجه خود کرد. پس از پرس و جوی بسیار، ‏مسیحیت را دینی الهی دید و ‏آن ‏را کامل تر و ‏منطقی تر از آیین زرتشتی یافت. به همین دلیل، علی رغم مخالفتهای خانواده، ‏مسیحیت را پذیرفت و به دنبال ‏آن، ‏سفرهای دور و ‏درازی انجام داد تا در فهم دین جلوتر برود.‏‎‎

باقی متن را اینجا بخوانید 

Updated: اکتبر 11, 2021 — 9:21 ب.ظ