بارگیریِ «وندها و گهواژه‌های فارسی» استاد حسابی

بارگیریِ «وندها و گهواژه‌های فارسی» استاد حسابی

حسابی، محمود (۱۳۶۸)؛ وندها و گهواژه‌های فارسی؛ سازمانِ انتشاراتِ جاویدان.

پارسی‌انجمن: استاد محمود حسابی در «وندها و گهواژه‌های فارسی» به پیشوندها، پسوندها، گهواژه‌های فارسی، واژه‌های دستورِ زبانِ فارسی و ریشه‌های گهواژه‌های فارسی  و همتاهای انگلیسیِ آنها پرداخته است.

گفتنی است که ایشان «گهواژه» را به همتایی «فعلِ» عربی به کار برده‌اند.

متن کامل را اینجا بخوانید 

وند واژه ها وگهواژه های فارسی

Updated: اکتبر 11, 2021 — 9:14 ب.ظ