ایران، طالبان و احمد مسعود [جنگ میان پشتونها وتاجیکان ]

 

 

 

ایران، طالبان و احمد مسعود

[جنگ میان پشتونها وتاجیکان ]

اکنون تنها فردی که در مقابل طالبان ایستاده است، احمد مسعود در دره پنجشیر است.

 

[ دفتر سیاسی سرزمین آریان : چون اشرف غنی وخلیلزاد دو همتبارپشتون  در یک برنامه مخفی باتوافق به آمریکا زیر نام مصالحه باطالبان کودتای سفید را به راه انداختند وقدرت رزمی وسیاسی را با تزویروریا بگونه مطلق به پشتونها  همتبار خویش تحویل دادند ]

رفتار مردم افغانستان در مقابل طالبان نشان می دهد مردم افغانستان از جنگ خسته اند و تاب ایستادن در مقابل اسلام طالبانی با روحیه پشتونوالی را ندارند، لذا به نظر می رسد ورود ایران به جنگ در افغانستان و کمک به احمد مسعود، حتی به مصلحت مردم افغانستان نیست.

 

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی فرمانیان عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب در یادداشتی اینگونه درباره طالبان و احمد مسعود نوشت:

 

طالبان در کمتر از ده روز از قندهار به کابل رسید. هیچ گروه و حزبی در مقابل طالبان نایستاد و کابل با پنج میلیون جمعیت در کمتر از دو ساعت به تصرف طالبان درآمد. اکنون تنها فردی که در مقابل طالبان ایستاده است، احمد مسعود در دره پنجشیر است؛ لذا بسیاری از افراد در دوگانه حق طلبی و مصلحت اندیشی مانده اند که کدام را ترجیح دهند. به همین علت نکاتی تقدیم می گردد:

[دفتر سیاسی سرزمین آریان :  ناگفته نباید گذاشت که طالبان به کمک مستقیم رزمی پاکستان از قندهاربکابل رسیدند ، این یورش سریع بستگی به حمایت مستقیم مالی ، رزمی وسیاسی پاکستان  به پشتونها دارد. ونباید به این اندیشه بود که طالبان از قدرت جنگی بیشتری برخوردارهستند . اگر داشت  که ایران بربنیاد همتباری وهمخونی باتاجیکان رفتار می کرد ، ما تاجیکان دراین موقعیت قرار نمی داشتیم. شما خود شاهد هستید که تازمانیکه نیروهای هوایی پاکستان مواضع نظامی تاجیکان را در پنجشیر بمباردمان نکرده بود ، خود طالبان به تنهای دربرابر پنجشیریان شکست فاحش خورده بودند ، گرفتن هزاران اسیر در جنگهای رویارویی روزهای نخست یورش طالبان بر پنجشیر گواهی مدعای ما است .  ]

  • ایران در دوران گذشته، از طالبان زخم های فراوانی خورده است؛ لذا هیچ کس در ایران علاقه ای به سرکار آمدن طالبان ندارد، اما در دوره جدید برخی رفتارهای طالبان هم تغییر کرده است.

[ طالبان هیچ تغییرمثبت نخورده اند واپسگرا تر وخوانخوار تر وبی حیا تر ومغرض  تر وپشتونخواه ترشده اند. وبه هیچ نورم های انسانی واخلاقی وبشری احترام ندارند . بی باکانه آدم می کشند . من خود شاهد هستم که در زادگاهم پنجشیرپسران عموی خودم را ــ باآنهمه که سلاح در دست نداشند  وهمچو سایر مردم عادی به کسب وکارخود مشغول بودند ، مگر طالبان آنها را به رگبار گلوله بستند وبقتل رساندند واموال ودارایی شان را به یغما بردند . آیا این به نگاه عالمانه شما اساتید محترم تغییر است . من به چنین نحوه دید  خیلی متأسف ام]

 

قطعا این تغییر رفتار، تاکتیکی است، اما نمی توان آن را نادیده گرفت. باید بر این تاکتیک تاکید کرد و مطالبات مردم افغانستان را از این روزنه دنبال کرد و به یک روش همیشگی تبدیل کرد.

 

  • حق طلبی ایران اقتضا می کند به احمد مسعود کمک کند، اما این سوال مطرح است که آیا از پنجشیر به سلامت بیرون می آید؟ آیا این حق طلبی باعث هرج و مرج بیشتر در افغانستان نمی شود؟ آیا آمریکا برای ایران نقشه نکشیده است؟ فضا غبارآلود است و بیم فتنه های فراوان می رود؛ لذا عقل حکم می کند تا احتیاط را شیوه رفتار خود کند.

[ دفتر سیاسی سرزمین آریان :  هیچ فتنه ای در کار نیست. آمریکا وعربستان سعودی ، پاکستان آشکارا از پشتونها دفاع  کرده ومی کند . زیرا منافع مشترک خویش را در قدرت مندی پشتونها می بیند. ایران باید متزلزل نباشد مستقیم وبی هراس همراه با روسیه ، تاجیکستان ازبیکستان ــ  از تاجیکان ، هزاره ها وازبیکها خراسان ــ افغانستان  که هفتاد درصد نفوس کُل کشور را تشکیل می دهند حمایت وپشتیبانی نماید وقدرت رزمی ودفاغی آنهارادربرابر پشتونها بالاببرد وازینطریق منافع دایمی خودرادر این سرزمین  نهادینه سازد .  ]

 

۳. آمریکا بیست سال با آن همه امکانات و تجهیزات نتوانست کنترل افغانستان را به دست آورد، اگرچه همراهان متعددی هم داشت؛ بنابراین در این موقعیت حساس کنونی، ورود نظامی به افغانستان و کمک به احمد مسعود به هیچ وجه عاقلانه نیست، اما کمک های انسان دوستانه هم نباید فراموش شود. هم به مردم پنجشیر و هم به آوارگان لب مرز. امروز موکب های حسینی باید در مرزهای شرق ایران برپا شود. حسین اکنون آنجا ایستاده است.

 

۴. رفتار مردم افغانستان در مقابل طالبان نشان می دهد مردم افغانستان از جنگ خسته اند و تاب ایستادن در مقابل اسلام طالبانی با روحیه پشتونوالی را ندارند، لذا به نظر می رسد ورود ایران به جنگ در افغانستان و کمک به احمد مسعود، حتی به مصلحت مردم افغانستان نیست.

 

۵. به نظر می رسد میدان مبارزه در افغانستان تغییر کرده و به جای مبارزه مسلحانه، باید به صورت فرهنگی و سیاسی وارد شد. مثل محکومیت حمله طالبان به پنجشیر از سوی وزارت خارجه ایران یا بیانیه های شورای علمای شیعه افغانستان.

 

۶. ورود ما به جنگ در افغانستان هیچ توجیه بین المللی و قانونی ندارد؛ لذا همه کسانی که امروزه از احمد مسعود حمایت می کنند، قطعا با ورود ایران برای کمک به وی، به عنوان دخالت خارجی از آن یاد کرده و هجمه سنگین تبلیغات رسانه ای را علیه ایران به راه خواهند انداخت.

 

۷. باید رسانه ها این مطلب را به وضوح برای مردم توضیح دهند که ما نگران مردم افغانستان هستیم و از بسیاری از عملکردهای طالبان بیزاریم، اما باید در هر حال از جنگ پرهیز کنیم و راه‌های دیگر را دنبال کنیم.

 

۸. به همین دلیل در دوگانه حق طلبی و مصلحت اندیشی، باید از ورود به جنگی ناخواسته در افغانستان پرهیز کرد و از راه های قانونی و سیاسی و رسانه ای کار را پیگیری نمود.

 

۹. در پایان از هر دو طرف دعوا تقاضا داریم اسلحه ها را به زمین گذاشته و به یکدیگر یک فرصت جدید برای تفکر و اصلاح بدهند.

[دفتر سیاسی سرزمین آریان :  جناب محترم مردمان پنجشیر جنگ نمی خواهند ، ازهمان آغاز هجوم طالبان  ، مردم را به آشتی وصلح دعوت کردند . وبه رهبران طالب پیشنهاد نمودند که باید رهبران همه ملیتها واقوام بهم کنار آیند  دولت همه شمول را تشکیل دهند  که در آن همه لایه های اجتماعی جامعه خود را شریک بدانند. اما طالبان  به چنین پیشنهاد ملی وصلح خواهانه کدام  تمکینی نگذاشت . وبرخلاف اراده مردم دولت تک قومی پشتونی خودرا با مشوره پاکستان عملاً  اعلام کرد. ویکسره به پنجشیر حمله کرد ونسل کشی راهمچو اجداد شان در آن ولایت به راه انداختند   . ما به دولت محترم ایران پیشنهاد دوستانه می نملئیم  که جبهه مقاومت ملی پنجشیر راپشتیبانی همه جانبه نمائید . وبه حرفهای میان تهی تروریستان دل نه بندید. بی هراس مانند پاکستان سمت وسوی خود را آشکار نمایان سازید ، دوزدانه نگاه کردن دیپلوماتیک به نسل کشی طالب در پنجشیرنابخشودنی است. ]

Updated: سپتامبر 20, 2021 — 12:13 ق.ظ