هشدار به دیگر اقوام از جلسه مخفیانه قومی مطلع شوید

 

 

هشدار به دیگر اقوام

از جلسه مخفیانه قومی مطلع شوید

قرار شده است تا جلسه ای مخفیانه با حضور حامد کرزی، اشرف غنی احمدزی، ملا برادر و گلبدین حکمتیار دایر گردد تا تکلیف سرپرستی قوم پشتون مشخص گردد و خواسته های آمریکایی ها و پاکستانی ها توسط گلبدین حکمتیار به آنان ابلاغ گردد

 

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper) با میانجیگیری و وساطت حامد کرزی، نشستی میان سه رهبر معلوم الحال؛ حامد کرزی، گلبدین حکمتیار و اشرف غنی احمدزی برگزار گردید.
این سه رهبر که هرکدام شان در راستای رشد و تقویت قومگرایی و قبیله گری در کشور ید طولایی دارند، به یک توافق کلی دیگر دست یافته اند که نشان از تشدید جنگ و خونریزی بیشتر در افغانستان دارد.
خبر این توافق را گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی داده و گفته است که در دیدار با حامد کرزی و اشرف غنی به توافقاتی دست پیدا کرده اند.
حکمتیار گفته است که با اشرف غنی به توافق‌های دست پیدا کرده‌ایم که در صورت عملی شدن مفاد آنها، خیلی از مشکلات قومی و کوچی ها حل خواهد شد.

این نشست که در اقامتگاه حامد کرزی برگزار شد، بدور از چشم کارکنان و مشاوران ارگی دایر شده و حکمتیار پیام مهم پاکستانی ها را به غنی و کرزی ابلاغ کرده است.
از آنجایی که قمر باجوه رییس ستاد ارتش پاکستان با اشرف غنی و عبدالله به توافق کلی دست پیدا نکرد، مخفیانه با گلبدین در کابل دیدار کرد و توافقاتی که در سفر گلبدین حکمتیار به پاکستان به آن دست یافته بودند، تاکید ورزیده و از وی خواست که با میانجیگری حامد کرزی، به اشرف غنی بقبولاند که پاکستان نماینده آمریکا در منطقه است و همانگونه که با آمریکایی ها هماهنگ است، پاکستان را در منطقه به عنوان نماینده آمریکا تلقی کرده و ادامه هماهنگی ها را با پاکستانی ها بنماید.

بعد از سفر هفت ماه پیش حکمتیار به پاکستان، وی ماموریت یافته بود تا دولتمردان افغانستان و بخصوص اشرف غنی و عبدالله را تهدید کند تا به خواسته های وی که همانا خواسته سازمان استخباراتی پاکستان بود نزدیک شده و به ترتیب اما دقیق آنها را عملی نمایند، اما اشرف غنی تحت تاثیر دساتیر آمریکایی ها و عبدالله تحت نفوذ اروپایی ها و گاها هندی ها زیر بار این هماهنگی نرفتند و سران استخباراتی و نظامی پاکستان مجبور شدند تا در اول بصورت مخفیانه و بعدا به صورت علنی به کابل سفر نموده و مستقیما با سران کشوری و احزاب در کابل دیدار و گفتگو نمایند.

پس از سفر پاکستانی ها به کابل، گلبدین حکمتیار مامور شد تا در اجرای تعهدات این دیدارها بکوشد و نظرات سران سیاسی و احزاب قببله را در راستای خواسته های پاکستانی ها بهم نزدیک بسازد. به همین دلیل از اشرف غنی خواست تا به مشورهای وی گوش فرا دهد اما از آنجایی که اشرف غنی، گلبدین حکمتیا ر را در حد و اندازه خودش نمی دید، به درخواست های وی توجه چندانی نکرد. به همین دلیل حکمتیار دست به دامن حامد کرزی شد و او را مجبور کرد تا در راستای خواسته های پاکستانی ها به اشرف غنی بقبولاند که خواست های حکمتیار را جدی بگیرد و نقطه نظرات پاکستانی ها را از زبان گلبدین حکمتیار بشنود.

قبلا تلاش می شد تا از عبدالرب رسول سیاف در راستای خواسته های پاکستانی ها به عنوان نماینده آمریکا و انگلیس در منطقه استفاده شود اما در این اواخر سیاف کهولت سن را بهانه کرده کمتر آلت دست آمریکایی ها و پاکستانی ها قرار می گیرد و تقریبا خود را از مسایل سیاست های قبیله ای و قومی کنار کشیده و میدان را به حکمتیار واگذار کرده است.

در همین راستا قرار شده است تا جلسه ای مخفیانه (که هنوز مکان آن مشخص نشده است) با حضور حامد کرزی، اشرف غنی احمدزی، ملا برادر و گلبدین حکمتیار دایر گردد تا تکلیف سرپرستی قوم پشتون مشخص گردد و خواسته های آمریکایی ها و پاکستانی ها توسط گلبدین حکمتیار به آنان ابلاغ گردد.
فعلا اکرم خپلواک نماینده ویژه اشرف غنی در امور سیاسی مامور شده است با هماهنگی زمان و مکان این نشست را مشخص نموده اعلام نماید.

کد (4)

 

 

Updated: آگوست 10, 2021 — 1:21 ق.ظ