فاشیزم اوغانی همیشه در کمین فرصت

فاشیزم اوغانی همیشه در کمین فرصت

فاشیزم اوغانی همیشه در کمین فرصت

ظاهر احمدی

شنبه 26 جون 2021

تاریخ گواه است که حاکمان مستبد پشتون بلا استثنا در پی تحکیم قدرت یک قبیله در مقابل قبیله های دیگر پشتون بوده و در این میان اقوام غیر پشتون را از صحنه ای سیاسی و رفاه اجتماعی ترد کرده اند.

از زمان به وجود آمدن جفرافیای که بعد ها نام تحمیلی «افغانستان» را به خود گرفت، یعنی از سال ۱۷۴۷ میلادی به بعد، قبیله های پشتون با رقابت های خونین در بین شان بر سر قدرت، آرامش و آسایش میلیون ها انسان غیر پشتون را نیز از ایشان گرفته اند. این رقابت های خونین تا جائی رسیده که برادر چشم برادر را از حدقه بیرون آورده و پسر پدر را مثله کرده است. این یک واقعیت تاریخی است و انتظار می رود که خواننده با آشنایی از تاریخ خونبار کشور، از اتهامات قومی بر ما و تبرئه نمودن پشتون ها به بهانه های مختلف پرهیز نماید.
در سطح کلی غلزایی ها و سدو زایی ها هر کدام حکومت و اقتدار را منحصر به خود شان دانسته و طرف مقابل را در حد انسان های برابر با خود شان قبول ندارد و به همین اساس برای از بین بردن و تحت فشار قرار دادن طرف مقابل از هیچ وسیله ای دریغ نمی ورزد. بزرگترین مشکل اینست که این قیبله ها یگانه قبیله های متخاصم برای قدرت نیستند، بلکه برعلاوه اچکزای ها و بارکزی ها که قبیله های نسبتا مطرح تر هستند، قبایل کوچکتر بی شمار دیگر مانند نورزی، زدران، منگل، غلزی، درانی، هوتک، اندر، کاکر، سربنی، پوپل، سوری، گدون، لودی، احمدزی، ستانکزی، محمدزی، یوسفزی، بریچی، خروطی، سواتی، سهاک، شینوار، ابدالی، غلجایی و غیره هرکدام تقلا می کند که قدرت و حکومت را انحصار کرده و از این طریق بر دیگران غالب آید. در آن سوی مرز (در پاکستان) نیز بعضی قبائیل زندگی می کنند که بعضا به قبیله های این طرف مرز نسبت داده می شوند اما در خیلی موارد آنها خود را از جمله پشتون های اینطرف مرز ندانسته و ادعا دارند که قومیت آنها باقبیله های این طرف مرز متفاوت است.

متن کامل را اینجابخوانید 

Updated: آگوست 24, 2021 — 12:34 ق.ظ