بررسی نماد خورشید در هنرهای تجسمی ایران بیش از اسلام

 

بررسی نماد خورشید در هنرهای تجسمی ایران بیش از اسلام

 

نویسنده میلاد نبی زاده

چکیده

در پایان نامه مورد نظر به بررسی ظهور عینی نقش مایه خورشید در هنرهای تجسمی ایران و سیر تحول معانی خورشید و نمادشناسی و معنا شناسی خورشید در نهایت به تحلیل نقش خورشید در آثار شاخص هنرهای تجسمی ایران قبل از اسلام پرداخته شده است استفاده از نقش خورشید در آثار هنرهای تجسمی نمادهای نشان دهنده خورشید و تصویر این عنصر سماوی در دوره های مختلف از جمله موادی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است در این پایان نامه به بررسی جنبه های مختلف نماد خورشید در اقوام مختلف ارتباط آن با ادیان مذهبی به وجود آمدن کیش ها و آئین های خورشید پرست وسیر تحول آن تجلیات قداست خورشید پرستشگاه و خاستگاه خورشید پرستی و پرستش این عنصر از دیدگاه های مختلف وبررسی خورشید درایران باستان آئین مهر میترا فره ایزدی دین زرتشت و رابطه آن با خورشید و آتش و ابنیه های مذهبی مختلف در ایران و آئین روشنی و در آخر به بیان دقیق مفاهیم نقش خورشید و ارتباط آن با نمادهای مختلف از جمله انواع خورشید، رنگ زرد،گوی،چشم،نیلوفر،شیر،گاو،چرخ،گردونه خورشید،آتش،شاهین،گوی بالدار،گل آفتابگردان،شمسه،ماندالا و… مورد بررسی قرار گرفته است.

منابع مشابه

بررسی نماد خورشید و مفاهیم مرتبط با آن در هنر و اساطیر بین النهرین

نقش خورشید به عنوان یکی از نمادهای سنتی از دوران تمدن های باستان تا به امروز همواره مورد توجه بوده است. خورشید در آثار هنری برجا مانده از تمدن بین النهرین  به اشکال گوناگون نمایش داده شده است، به طوری که گاه به شکل ستاره چهار پر و گاه در شکل و شمایل انسان مجسم شده است. نماد ایزد خورشید در زمان بابل بر تارک لوح حمورابی می درخشید و در دورة آشور به شکل گوی بالدار، نماد پادشاهی آشور بود و گاه  بر گ…

 

متن کامل 

بررسی نقش خورشید بر سفالینه های ایران

سفال به عنوان نخستین کتاب مصور بشر، از دیرباز بستری بوده برای نمایش احساس و بیان اندیشه های انسان. پایداری و ماندگاری فرهنگی این نقوش دیرپا بر بستر سفالینه هایی از هزاره های پیشین تا روزگاران پس از اسلام نمادی است از امتداد فرهنگ قوم ایرانی و ره آوردی برای هنرمندان امروز که آرمانشان ماندگاری واحیای آن تأثیرات مثبت و کارآیی است که درگذشته بدان رسیده اند. از میان این نقوش آنچه بیش از همه به چشم م…

متن کامل 

کهن الگوی شیــر در ایران، میانرودان و مصر باستان

این نوشتار تلاش دارد با نگاهی بر اساطیر و باورها و نیز نقشمایه های به جای مانده بر روی آثار هنری، کهن الگوی شیر را در هنر ایران، میانرودان و مصر تا آغاز دوران هخامنشی (هنگامه یکی شدن این فرهنگ ها) پیگیری کند، و در این راه با پژوهشی کتابخانه ای و موزه ای، به پی جویی تطبیقی و تحلیلی ارتباط میان این فرهنگ ها بپردازد. شیر در اندیشه مردمان خاور باستان همواره نماد شهریاری و دلاوری است. نماد سلطنت و ن…

متن کامل 

بررسی نقش خورشید بر سفالینه های ایران

سفال به عنوان نخستین کتاب مصور بشر، از دیرباز بستری بوده برای نمایش احساس و بیان اندیشه های انسان. پایداری و ماندگاری فرهنگی این نقوش دیرپا بر بستر سفالینه هایی از هزاره های پیشین تا روزگاران پس از اسلام نمادی است از امتداد فرهنگ قوم ایرانی و ره آوردی برای هنرمندان امروز که آرمانشان ماندگاری واحیای آن تأثیرات مثبت و کارآیی است که درگذشته بدان رسیده اند. از میان این نقوش آنچه بیش از همه به چشم…

متن کامل 

بررسی مفهوم و تصویر شیروخورشید در ایران باستان

چکیده: مطالعه و بررسی مفهوم و تصویر نمادها می تواند در شناخت تمدن های گذشته و در نتیجه پی بردن به رمز و راز بسیاری از آثار هنری آنان کمک کند. نمادها در بردارنده باورهای یک قوم می باشند و مفاهیمی که در خود دارند حاکی از اندیشه های انسان هایی است که هزاران سال پیش می زیسته اند.باورهای فرازمینی ایرانیان باستان نیز در قالب نماد ها و اسطوره ها جلوه می یابند.در این تحقیق سعی بر آن است تا نماد شیر و …

 

 

Updated: آگوست 24, 2021 — 12:32 ق.ظ