اشرف غنی را وادار کنید کنار برود

 

 

اشرف غنی را وادار کنید کنار برود

هیچ کسی بالای ارگی ها اعتبار نمی کند و برای ماندن ارگی ها در قدرت نمی جنگند و نه مردم را دعوت به جنگ می کنند، طالبان هم محال است که تسلیم جمهوری سه نفره شوند

بدون وادار کردن اشرف غنی احمدزی برای کنار رفتن از قدرت تمام راه ها به بیراهه می رود و در نهایت طالبان مسلط میگردد!

اشرف غنی احمدزی و تیم دوروبرش چه در زمینه صلح و چه در زمینه جنگ فلج شده اند و یا اینکه به صورت عمدی، آگاهانه، پلان شده، تدریجی و با خسته سازی نیروهای ضد طالب زمینه را برای تسلط طالبان آماده می کنند و در نهایت با یک عقب نشینی تاکتیکی توسط طیاره تحفه چینای ها که دوازده نفر را حمل می نماید و به صورت بیست و چهار ساعته در درون ارگ آماده پرواز است فرار را بر قرار ترجیح می دهند، اگر چنین نباشد هم حد اقل ارگی ها متشکل از افراد بدنام، غرق در فساد، فحشا، بی ریشه و بی پایه در میان مردم هستند که دیگر کاربرد ندارند و به جز حلقه وابسته به فساد و مافیایی که در بدل خون ثروت اندوزی می کنند هیچ کسی بالای ارگی ها اعتبار نمی کنند و برای ماندن ارگی ها در قدرت نمی جنگند و نه مردم را دعوت به جنگ می کنند، طالبان هم محال است که تسلیم جمهوری سه نفره شوند و یا شریک جمهوری سه نفره شوند چون از میزان نفرت مردم از جمهوری سه نفره آگاه هستند و نفع می برند.

 

سیاسیون افغانستان و آنهایی که در مدت بیست سال در قدرت بوده اند و یا وکلای پارلمان که نمی خواهند زیر امارت طالبان زندگی کنند فقط دو راه دارند:

اول: باهم یکجا شوند اشرف غنی احمدزی را وادار به استعفا کنند و یک فرد مورد قبول نسبی همه را در رأس اداره موقت برگزینند تا مسایل صلح و جنگ را با طالبان مدیریت و رهبری کند و یک شورای عالی نظامی متشکل از جنرالان مسلکی و با تجربه را ایجاد نمایند تا بدنه نظامی و استخباراتی را از فروپاشی نجات دهند و انگیزه جنگیدن را دوباره در صفوف قوای مسلح ایجاد کنند.

دوم: اگر دل از ارگی ها بنا بر هر دلایلی کنده نمی توانند پیش از این که ارگی ها آنها را دست بسته تسلیم طالبان نمایند خود راه فرار را انتخاب نمایند و با سرمایه که جمع آوری کرده اند از زندگی لذت ببرند و تماشاگران شلاق و قمچین طالبان بالای مردم بی دفاع، بی چاره، بی پول و دست و پاه مانده باشند.

 

بدترین اشتباه سیاسیون و پارلمان افغانستان پذیرش حکومت نظامی تحت رهبری اشرف غنی احمدزی است که شاید به گونه ای سازمان دهی کرده باشند که این طرح از دهن مارشال دوستم بدون آنکه متوجه پی آمد آن باشد بیرون گردد این طرح به دیکتاتور ارگ اجازه می دهد که مخالفان و منتقدان جمهوری سه نفره را که شامل رهبران سیاسی، اعضای پارلمان و حتی خود مارشال دوستم می گردد زندانی نماید، با این طرح اشرف غنی احمدزی و اعضای جمهوری سه نفره به رویایی که اصلاً باور نمی کردند می رسند و آخرین عقده های روانی خود را بالای سیاسیون، وکلای پارلمان، اعضای جامعه مدنی، منتقدان و قلم به دستان خالی می کنند.

 

حسن علی عدالت

Updated: آگوست 10, 2021 — 12:52 ق.ظ