ده دانشمند اثرگذار قرن بیستم

 

ده دانشمند اثرگذار قرن بیستم

دانشمندان هر کدام به گونه ای متفاوت به دنیا نگاه می کنند و از خود می پرسند چرا؟ انیشتین تنها با فکر کردن بسیاری از نظریاتش را مطرح ساخت، ماری کوری از آزمایشگاهش استفاده کرد و زیگموند فروید با گوش دادن به حرفهای مردم به کشفیاتش در باب روح آدمی رسید. فارغ از ابزار مورد استفاده ی این دانشمندان هر کدام از آنها چیز جدیدی در مورد دنیایی که در آن زندگی می کنیم و خود انسان کشف کردند.

متن کامل را اینجا بخوانید 

Updated: جولای 7, 2021 — 1:42 ق.ظ