پادشاهی آل مظفر یا مظفریان نویسنده : دکتر بصیر کامجو

پادشاهی آل مظفر یا مظفریان


نویسنده : دکتر بصیر کامجو

آل مظفرسلسله ای از فرمانروایان عرب تباردر سرزمین  ایران است که  از713 تا 795  هجری قمری برابر به 1336 ــ 1429 میلادی  در فارس و کرمان و کُردستان در فاصله میان تهاجم مغل ویورش تیموریان برجنوب ایران وگاه برتمام ایران بجز خراسان ،  به استقلال فرمانروایی کرده اند. پایتخت این سلسله کرمان ، شیراز و یزد  بود ادامه متن را اینجابخوانید