نظامی عروضی نویسنده : دکتر بصیرکامجو

نظامی عروضی

نویسنده : دکتر بصیرکامجو

نجم الدین احمد فرزند عمر فرزند علی سمرقندی مشهور به نظامی عروضی تاجیک ایرانی  . از نویسندگان  وشاعران  قرن ششم هجری قمری بود . وی در اواخر قرن پنجم در سمر قند ولادت یافت ، وپس از تحصیلات مقدماتی عزم سفر به خراسان کرد ودرسالهای 504 ـ 506 بخدمت « عمر خیام » و معزی رسید. (1)

نظامی عروضی بدربار ملوک آل شنسب یعنی پادشاهان غوری تاجیکان ایرانی  وابسته بود ، وکتاب مجمع النوادر مشهور به  « چهار مقاله  » (2)  را بنام ابوالحسن حسام الدین علی فرزند فخرالدوله مسعود برادرزادۀ ملک شمس الدین محمد پادشاه غوری ( 551 و552 هـ.ق. )  تألیف کرد. چهار مقاله که اسم اصلی آن مجمع النوادر است یکی از متون ادبی خیلی  مهم زبان فارسی بشمار می آید.

متن کامل را اینجا بخوانید 

Updated: ژوئن 1, 2021 — 1:59 ق.ظ