دقیقی بلخی ابو منصور دقیقی

 

دقیقی بلخی

ابو منصور دقیقی

نویسنده : دکتر بصیر کامجو

ابو منصور محمد فرزند احمد دقیقی (زاده 320  ومرگ میان سالهای 367 ـ 369 خورشیدی ) شاعروادیب تاجیک ایرانی سرزمین خراسان بود . زادگاه وی بنا به روایات گوناگون : بلخ ، سمرقند و بخارا ذکر شده و ازاهل زمینداران بلخ باستان بوده وخاندان وی را متمول دانسته اند ؛ و درمیانۀ نیمۀ اول قرن چهارم می زیسته است.

در مورد زادگا دقیقی داوری های بی اساسی که ازاینجا وازآنجا می باشد صورت گرفته که یقین ما را بخود جلب نکرد ، وکدام سند تاریخی ای که درست بودن ادعاهایی برخی را مدلل سازد هنوزدردست نیست ؛ بفکر ما ! هیچ فرقی نمی کند که  دقیقی در توس تولد شده باشد یا در سمرقند ویا دربخارا وبلخ ، زیرا ! همه ای این شهرها مربوط به جغرافیایی سیاسی ایران بزرگ بوده است . اگروی درهرکجای دنیا که تولد شده باشد ، هویت تباری وفرهنگی اش که یک تاجیک ایرانی ویک پارسی گو وستاره درخشان آسمان شعر پارسی بشمار می آید ، هیچگاه تغییر نخواهد کرد .

متن کامل را اینجا بخوانید 

Updated: ژوئن 1, 2021 — 2:03 ق.ظ