نماد چهار طاقی دانشمندانی ایرانی در وین، اتریش

نماد چهار طاقی دانشمندانی ایرانی در وین، اتریش

یکی از شناخته‌شده‌ ترین آثار تاجیک ایرانی که در خارج از کشور به نمایش گذاشته شده است ساختمان‌مجسمه‌ای به شکل چهاری طاقی است که در آن تندیس 4 تن از برجسته‌ترین‌ دانشمندان ایرانی ساخته شده است. این تندیس‌ها به دانشمندان ایرانی که عبارتند از: عمر خیام، ابوریحان بیرونی، محمد زکریا رازی و ابن‌سینا تعلق دارد و در سال 1388 از ایران به دفتر سازمان ملل متحدِ وین فرستاده شده است.

ادامه متن را اینجابخوانید 

Updated: آوریل 12, 2021 — 1:29 ق.ظ