جنگ جهانی سوم

 

 

 

جنگ جهانی سوم

 

Noora Hashimi

t9sS fpionSstidor.eddgl  ·

جنگ جهانی سوم ، یعنی جنگ ترکیبی علیه بشریت رسما از سال ۲۰۲۰ شروع شده و ادامه دارد…

هدف این جنگ ترکیبی : کاهش جمعیت ، از بین بردن دولت ها ، از بین بردن طبقه کوچک و متوسط ، از بین بردن سیستم آموزشی جامعه مدرن ، دیجیتالی کردن مردم و کره زمین ، تغییر مدل مدیریت و کنترل دیجیتالی برده ها ، از بین بردن تدریجی تمام ارزشهای جامع مدرن ، و غیره…..است

در قرن ۲۱ ، جنگ ها شکل عوض کرده ، دیگر به شکل سابق جنگ ها انجام نمی شود. جنگ های پست مدرن یا جنگ های ترکیبی (hybrid warfare) با هوش مصنوعی همراه است. جنگ های ترکیبی ، جنگ با ابزارهای مختلف است.

انسانها عادت کرده اند ، فقط جنگ های گرم را ببینند ، در صورتیکه اثرات جنگ های ترکیبی ، بالاتر از جنگ گرم است.برای مثال:

۱- جنگ اطلاعاتی – روانی ( فیک نیوز، تحریف تاریخی ، ایدئولوژیک ، مذهبی فرقه ای ، شایع پراکنی ، فرهنگی و ارزشی ، و غیره…)

۲- جنگ ژنیتکی یا نسل کشی ( جنگ بیولوژیک ، شیمیایی ، اقلیمی ، مواد مخدر ، مشروبات الکلی ، و غیره…)

۳ – جنگ اقتصادی ، مالی و تجاری

۴- جنگ های گرم (جنگ منطقه ، قومی ، مذهبی ، طبقاتی ، و غیره..)

۵ – جنگ انتلکتوئل ( جنگ سایبری ، مجازی ، هوش مصنوعی و غیره….)

استفاده از مجموعه این ابزار ها را ، جنگ ترکیبی میگویند .

یک کشور و یا ملت ، برای باقی بماند ، باید در این زمینه ها آمادگی دفاع از خود را داشته باشد.

کاپی از صفحه والستانی اسکندر ۱۸ آپریل  ۲۰۲۱

 

 

 

Updated: آوریل 26, 2021 — 1:03 ق.ظ