ابوریحان بیرونی، نابغه بزرگ ایرانی

 

ابوریحان بیرونی، نابغه بزرگ ایرانی

امروز 13 شهریور (4 سپتامبر) به پاس خدمات ارزنده دانشمند نامی ایرانی، در تقویم ایرانیان به نام “ابوریحان بیرونی” نامگذاری شده است.

جهان اذعان دارد که ایرانیان در تاریخ تمدن و علم جهان از سهم بزرگی برخوردارند و در مقابل ساختمان سازمان ملل در کشور اتریش شهر وین، تندیس چهار ستاره شناس، پزشک و عالم بزرگ تاریخ را ساخته اند.

باقی متن را اینجا بخوانید 

Updated: آوریل 19, 2021 — 1:54 ق.ظ