قاطعیتِ واقعیتِ مرگ

 

قاطعیتِ واقعیتِ مرگ

 

مرگ، قاطع ترین واقعیت عالم است. نبودن ما در دنیا، بی نهایت است و بودن مان نسبت بدان هیچ. در واقع در قیاس بودن و نبودن، ما از همین حالا مرده ایم. حتی قبل از این که به دنیا بیاییم، مرده ایم. در نهایت، فرق بین کسانی که مرده و زنده اند، نیست. ما با مردگان سر به سر یعنی مساوی هستیم. خیام با تامل کامل می گوید:

فردا که از این دیر فنا در گذریم

با هفت هزار سالگان سر به سریم

فروغ می گوید: “فکر می کنم، لحظه سهم من از برگ های تاریخ است.”

به نظر می آید فروغ مبالغه کرده باشد. سهم ما خیلی کمتر از لحظه است.

محمدامین مروتی

Updated: مارس 22, 2021 — 11:59 ب.ظ