خنده از نان شب هم واجب تر است

خنده از نان شب هم واجب تر است

تا فکر شما که در غل و زنجیر است

آزادی دست و پایتان تــــــزویر است

برخـــیز و غبار روح خود را بتکان

اندیشه نو شـــدن همـــان تغییر است

مهدی یعقوبی

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: نوامبر 9, 2020 — 12:25 ق.ظ