بارگیری «شاهنامه و دستور»

 

بارگیری «شاهنامه و دستور»

 

شفیعی، محمود (۱۳۷۷)؛ شاهنامه و دستور یا دستور زبان فارسی برپایه‌ی شاهنامه‌ی فردوسی و سنجش با سخن گویندگان و نویسندگان پیشین؛ چاپ دوم؛ دانشگاه تهران.

 

پارسی‌انجمن: شاهنامه والاترین و پراج‌ترین نوشته‌ی پارسی و از بزرگ‌ترین نوشته‌های ادبی جهان است و چون فردوسی بزرگ‌ترین چامه‌سرای ایران و شاهنامه سرآمد دیوانها و ارزنده‌ترین گنجینه‌ی ادب و فرهنگ پارسی است، سزاوار چنان است که شاهنامه‌ی فردوسی از سویه‌هایی چند مانند دانش، تاریخ، واژه، آیین، دین، خوی و خیم، ساز و برگهای بزم و رزم، فرزانگی و از همه برجسته‌تر دستور زبان پارسی بررسی و پژوهیده شود.

این نبیگ[=کتابپایان‌نامه‌ی دکتری زنده‌یاد محمود شفیعی بوده و بنیاد آن برپایه‌ی دستوری است که پنج تن از استادان دانشگاه تهران در دو پوشینه نوشته‌اند.

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: اکتبر 12, 2020 — 12:07 ق.ظ