چگونه‌گی استراداد استقلال افغانستان

 

چگونه‌گی استراداد استقلال افغانستان

روح‌الله بهزاد

شماری از پژوهش‌گرانِ مسایل تاریخی می‌گویند، مردم افغانستان فارغ از موضوعات قومی، مذهی و زبانی، همه باهم منسجم شدند و سال‌روز استقلال افغانستان را رقم زدند.

آنان هم‌چنان به این باور اند که امان‌الله خان تلاش کرد تا افغانستان را در عرصه‌های مختلف حیات از یک جامعۀ سنتی به سوی جامعۀ مدرنِ مشابه جوامع غربی متحول سازد، اما تلاش او در این عرصه نافرجام ماند.
در این میان، اما شماری از کارشناسان باور دارند که : حقایق تاریخی، مبنی بر استقلال افغانستان همیشه از جانب “حاکمان قبیله‌گرا و نویسنده‌گان وابسته به آنان، مورد دستبرد و دگرگونی قرار گرفته است”.
امین فرهنگ
، پژوهش‌گر مسایل تاریخی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: در به دست آوردن استقلال افغانستان چهار عامل عمده نقش داشته است: ایجاد زیربنای ذهنی و فکری که توسط کسانی مانند محمود طرزی مطرح شد. دوم، عامل سیاسی بود که تصویر گرفتن استقلال از سوی امان‌الله

ادامه متن را اینجا بخوانید

Updated: سپتامبر 17, 2020 — 3:07 ب.ظ