حل معضل ادعای اعتبار همگانی در نقد سوم کانت

 

حل معضل ادعای اعتبار همگانی در نقد سوم کانت

 

سهند خیرآبادی
محمد شکري 
کانت در نقد سوم به دو روش کاملاً متفاوت اعتبار همگانی را در حکم ذوقی میسر می‌بیند. یکی از روش‌ها مطالبه از دیگری برای هم‌رأی شدن است و دومی، شکلی از آزادی فردی و در نهایت جمعی را منتج می‌شود. این دو مسیر متفاوت، مفسران را به نظریات متفاوتی رسانده است. گروهی چون راجرسون ادعای اخلاقی بودن درخواست کانت را دارند و گروهی دیگر چون گایر ادعای شناختی بودن این ادعا را. در این پژوهش سعی بر آن است که راه‌حلی مناسب برای حل معضل اعتبار همگانی در حکم ذوقی ارائه شود. راه‌حلی که در آن هم زیبایی در نظریه‌ کانت لحاظ شود و هم اخلاق؛ با تکیه بر نظریه‌ سوبژکتیویته.

ادامه متن را اینجا بخوانید

Updated: سپتامبر 28, 2020 — 1:29 ق.ظ