چرا بايد نماز را به عربي خواند؟

 

 

چرا بايد نماز را به عربي خواند؟
پاسخ :
اولا:

تعبدى بودن خواندن نماز به عربى:
یعنی اسلام  دستور به عربى خواندن نماز داده است.
روح عبادت بر تسليم است، انساني كه مي خواهد عبادت خدا كند، كاري را انجام مي دهد كه خداوند خواسته است.
طبق آيات و روايات و سيره پيامبر، نماز به اين شكل واجب شده است اما نماز به عنوان يك دستور ديني بايد به همان قالبي كه خداوند مقرر فرموده ، انجام شود و ميزان تبعيت از اين دستورات حاكي از فلسفه اصلي جعل دستورات ديني یعنی عبوديت حقيقي است

دوم :

ايجاد زبانى مشترك ميان مسلمانان و فراهم سازى وحدت بين المللى:
اگر امروزه نماز براي همه مسلمانان امري كاملا بديهي و مشابه است، نتيجه همين تعبّد و تلاش در همسان سازي فرم آن است

سوم :

اذكار نماز، به صورت دقيق در هيچ زباني ترجمه ندارد :
نمي توان مفاهيمي را كه در اذكار نماز است، به صورت دقيق ترجمه كرد. برخي از كلمات يا جملات، معاني بسياري در خود جاي داده كه با يك يا چند جمله نمی توان همه آن ها را بيان نمود (محمد تقى مصباح يزدى، قرآن‏شناسى، ص 102 – 92 ) .
مثلا سوره حمد كه هيچ ترجمه‏اى كه بتواند تمام مفاهيم آن را بيان كند، نيست. حتى كلمه الله، هيچ معادلى در زبان ديگر ندارد. كلمه خدا در زبان فارسى نيز معادل معناى الله نيست .

چهارم :
تجربه نشان داده آن جا كه انسان در كارهاي مختلف دخالت كرده ، آن ها را به صورت‌هاي مختلف در آورده كه گاهي با اصل خود فاصله دارد. ما اين مسئله را در اديان ديگر مشاهده مي كنيم كه دست بردن انسان‌ها در دستورهاي ديني آن ها را به چه وضعي در آورده و گاهي آن را تحريف کرده و از بين برده است
امروزه در اديان ديگر چيزي نمي بينيم كه خواسته الهي باشد تا پيروان آن ها خود را موظف به انجام آن بدانند.
شايد يكي از رموز خواندن نماز به زبان عربي و با ديگر آداب، حفظ نماز بعد از قرن‌ها است.

نکته آخر اين که، تقيد بر حفظ زبان مادر، حقيقتي مهم است و در بسياري از اديان، اذكار ديني بر اساس همان زبان اصلي ادا مي گردد؛ همان گونه كه يهوديان حتي يهوديان ايران مقيدند آداب ديني خود را بر اساس زبان عبراني انجام دهند يا ارامنه ايران هم اصرار بر حفظ زبان ارمني در اجراي برنامه هاي ديني دارند.

 

اندیشه های متذکره ای فوق (عربی خواندن نماز) در هیچ نگاهی درست بودن مسئله رابیان نمی کند . بلکه این نوشته گونه ای  از سیاست هایی دین گرایی مبلغین فرهنگ تازی ها می باشد  . این واپسگرایان مادر زاد عرب تبار جز فرهنگ عربی خود شان ،  دیگرکدام فرهنگی را نمی شناسند .

این راهبرد سیاسی برنامۀ عرب سازی نظام  ایران ومبارزه جدی مقابل فرهنگ باستانی ایران از زمان بدست گرفتن قدرت سیاسی رهبران تازی زیرنام ولایت فقیه ،  آغاز گردیده بیشرمانه و باپررویی ادامه دارد. همه روزه دستگاه دروغ پرانی رژیم آخوندی دارد مسیررشد شعور اجتماعی شهروندان پیشروی  وترقی خواهای این سرزمین را ، بسمت اخ وپُف  ، کُف تُف سوق می دهد.

فرززندان کوروش بزرگ ! بیدار شوید ، رهبری فرهنگ واقتصاد وسیاست سرزمین خویش را بدست خود گیرید ، وکشور تان را بسوی ثبات وامنیت ، ترقی وتعالی ، آزادی وهمبستگی ، همزیستی وهمگرایی وتعادل حقوق شهروندی سوق و سو دهید.  ماامیدواریم که فردا حق وحقیقت پیروز شدنی است وکشورایران رودکی وفردوسی بار دوم در جغرافیایی سیاسی وفرهنگی قارۀ کهن عرض وجود خواهد کرد .

 

Updated: آگوست 27, 2020 — 1:00 ق.ظ