عمر حکم محمد در مورد ازدواج موقت را عوض میکند!

عمر حکم محمد در مورد ازدواج موقت را عوض میکند!

ناشر سرزمین آریان :

جابر بن عبدالله گزارش میدهد :

” ما با دادن یک کف دست خرما یا آرد به عنوان مهریه در هنگام زندگی رسول خدا و حکومت ابوبکر ازدواج موقت میکردیم تا زمانی که عمر آن را بخاطر عمر بن حریث ممنوع کرد. ”

ــ صحیح مسلم، کتاب 008، شماره 3249

ابو ندره میگوید :  

” وقتی که من به همراه جبیر بن عبدالله بودم ، مردی به پیش وی آمد و گفت که ابن عباس و ابوزبیر بر سر دو نوع متعه (حج تمتع و ازدواج موقت با زنان) اختلاف نظر دارند، بر آن اساس جبیر گفت : ما هر دوی اینها را در زمان زندگانی رسول الله انجام میدادیم. سپس عمر ما را از انجام آنها منع کرد و ما دیگر آنها را انجام ندادیم. ”

ــ صحیح مسلم، کتاب 008، شماره 3250

ابن اوریج میگوید :  

” عاتی خبر داد که جبیر بن عبدالله برای حج عمره آمد ، و ما به منزلش آمدیم و مردم در مورد چیزهای مختلف از او پرسیدند، و به ازدواج موقت اشاره کردند، و بر این اساس گفت: «بلی! در طول حیات پیامبر و خلافت ابی بکر و عمر ما از ازدواج موقت سود برده ایم . ”

ــ صحیح مسلم، کتاب 008، شماره 3248

رسول خدا فرمود:

” اٌیما رجل و امراه توافقا فعشره ما بینهما ثلاث لیال فان احباان یتزایدا او یتتارکا ” ،

یعنی هر مرد و زنی که توافق کردند زندگی موقت آن دوتا سه شب است پس از آن اگر دوست داشتند بر آن افزوده یا از هم جدا میشوند.

ــ صحیح بخاری ج۳ ص ۱۶۴

عبد الله بن مسعود روایت می کند که :

” ما در کنار رسول خدا میجنگیدیم و همسر نداشتیم گفتم بهتر نیست خود را اخته کنیم ؟رسول خدا ما را از این کار بازداشت . سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامعه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود در آوریم . ”

عبد الله سپس این آیه را تلاوت کرد که :

”  یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین ”

” یعنی ای اهل ایمان پاکیزه هایتان را که خداوند برای شما حلال کرده حرام نکنیدکه خداوند تعدی کنندگان را دوست نمیدارند. ”

ــ سوره مائده آیه ۸۷ صحیح بخاری ج ۳ ص ۸۵ ، و

ــ صحیح مسلم حدیث ۱۴۰۴ ص ۱۰۲۲

ـــ سنن بیهقی ج ۷ ص ۲۰۰مسند احمد ج ۱ ص ۴۲۰ و در حاشیه آن گوید:ابن مسعود به این حکم عمل میکرد .

جابر بن عبدالله روایت میکند که :

در همه دوران رسول خدا و ابوبکر مقداری گندم می دادیم و ازدواج موقت میکردیم تا آنکه عمر به خاطر کاری که عمر بن حریث انجام داده بود آن را منع کرد .

ــ صحیح مسلم حدیث ۱۴۰۵ ص ۱۰۲۳

ـــ شرح نووی ج ۹ ص ۱۸۳

ـــ کنز العمال ج ۸ ص ۲۹۳

ــ مصنف عبد الرزاق ج ۷ ص ۵۰۰

ـــ سنن بیهقی ج ۷ ص ۲۳۷

ــ مسند احمد ج ۳ ص ۳۰۴

عطا از جابر بن عبد الله نقل می کند که :

” ما در زمان رسول خدا و ابوبکر وعمر ازدواج موقت میکردیم تا انکه در اواخر خلافت عمر ـ عمربن حریث ـ با زنی ازدواج موقت کرد . (راوی میگوید : جابر بن عبدالله نام زن را برد و من فراموش کردم ) آن زن باردار شد و خبرش به عمر رسید . او را خواست و پرسید چه کسی را شاهد بوده ؟ (عطا گوید :نمی دانم گفت : مادرم یا ولی اش ) عمر که می ترسید فریبی در کار باشد گفت : چرا غیر آنها نبودند. ”

ــ مصنف عبد الرزاق ج ۷ ص ۲۹۶

عمر بن خطاب گفت : متعتان کانت علی عهد رسول الله و انا انهی عنهما و اعاقب علیهما : متعه الحج و متعه النساء یعنی :دو متعه در زمان رسول خدا جاری بود و من از آن دو تا نهی می کنم و بر انجام آن کیفر میکنم :

متعه حج و متعه زنان تفسیر قر طبی ج۲ص۳۷۰

ــ تفسیر فخر رازی ج۲ ص۲۰۱ـ کنز العمال ج۸ ص۲۹

” از عبدالله بن عمر بن خطاب مردی شامی پرسید ؟ چه می گویی در متعه نساء گفت : البته حلال است گفت : خلیفه پدرت آز آن نهی نموده عبد الله گفت : پیغمبر امر فرموده اگر پدرم نهی نموده قطعا امر پیغمبر مقدم است بر نهی پدرم و من مطیع امر رسول الله می باشم. ”

ــ مسند احمد جزء دوم ص ۹۵ ـ جامع الاصول

 

 

زنان، برده های جنسی شوهرانشان!

رسول الله گفت :

”  اگر مردی زنش را به بستر فراخواند (که بخواهد با او نزدیکی کند) و او (زن) سر باز زند و باعث شود که او (مرد) با خشم بخواب برود، فرشته ها تا صبح او را لعنت میکنند ”  .

ــ صحیح مسلم کتاب 8 شماره 3367

 

Updated: آگوست 10, 2020 — 12:13 ق.ظ