مناظر مختلفی از برگزاری جشن سده در تاجیکستان.

مناظر مختلفی از برگزاری جشن سده در تاجیکستان.

سرود ملی فوق العاده زیبا و شنیدنی کشور تاجیکستان که انگار سرود ملی کشور ایران است! دقیقا با تمام چیزهایی که متعلق به ایران و ایرانیان است در کل دنیا فخرفروشی می کنند! یکبار کم است، هزار بار ببینید و لذتش را ببرید! از خون سیاوشیم، هم خون سیاوشیم، هر جامه نمی پوشیم، ما آتش زرتشتیم، ناکشته نمی کشتیم،یک طایفه از توسیم، همشهری فردوسی! هم وارث قاموسیم، هم وارث ناموسیم! در وصف زیباییش چیز دیگر نمی شود گفت!

ادامه متن را اینجا بخوانید