سیری در تلمود

 

سیری در تلمود

نویسنده : آدین اشتاین سالتز

مترجم : باقرطالبی دارایی

ناشر : مرکز مطالعات وتحقیقات ادیان ومذاهب زمستانی 1382

سخن ناشر

برقراری عالمانه باسایر پیروان ادیان الهی نیازمند شناخت دقیق وبی واسطه آموزه های اعتقادی واخلاقی آنان است.

مرکز مطالعات وتحقیقات ادیان ومذاهب که به همت جمعی از دانشوران حوزه علمیه قم بنیاد نهاده شده است، انجام پژوهش های بنیادین ومطالعات تطبیقی در بارۀ ادیان ومذاهب وفراهم آوردن زمینه آشنایی اصحاب فرهنگ ودانش با میراث دینی ومعنوی ادیان بزرگ را وجهه همت خود دانسته است.

ادامه متن را اینجا بخوانید