درخت آسوریک

درخت آسوریک

 

درخت آسوریک: متن پهلوی، آوانوشت، ترجمه فارسی، فهرست واژه ها و یادداشت ها

یحیی ماهیارنوابی

نشر: فروهر

 

« درخت آسوریک» از کهن ترین متن های مانده از  نیاکان ماست که به شعر سروده شده است.

مناظره ای است بین «درخت» و «بُز» و دارای مطالبی خواندنی ! این دو در جنگ لفظی با یکدیگر هستند ابتدا درخت از خود و سودمندی هایش می گویدو پس از آن «بز».

بز در این میان به درخت می گوید:

سخن زرینه راندم نزدت ای خرمابُن بی بَر

چه سود از این سخن،گویی برافشاندم دُو گوهر

 

آن چه که به عنوان نخستین انیمیشن جهان معروف و درشهر سوخته یافت شده است، نمونه ای از این داستان است. این داستان به شکل های گوناگون سینه به سینه در میان اقوام غرب ایران  به امروز منتقل شده است.

چند ساعتی از وبگردی هایم را به «درخت آسوریک» گذراندم دیدگاههای گوناگون را در این باره خواندم ولی آنچه به نظرم درست می آید نبرد میان دو نیرو است که یکی بر دیگری پیروز می گردد و این منظومه هزاران سال است که ادامه دارد.

یک نسخه از این کتاب را با ترجمه ای دیگر برای دریافت گذاشته ام  به گفته ی مترجم نخستین ترجمه بوده است.

در سایتها خواندم ترجمه ماهیار نوابی در سال 1346 منتشر شده است بی تردید ترجمه ماهیار نوابی که از پزوهشگران به نام هستند و به پهلوی آشنایی کامل داشتند ترجمه ای بهتر است.

 ادامه متن را اینجا بخوانید

Updated: جولای 6, 2020 — 12:48 ق.ظ