مجسمه آزادی

مجسمه آزادی

نوسینده : دکتربصیرکامجو

دراین نوشته دومسئله : یکی ریشه یابی منبع اساسی طرح اندیشه « مجسمه آزادی » ،

ودیگری باز شناسی ومعرفی هویت فرهنگی نیاکان ما ، به خوانندگان گرامی تقدیم می گردد .

« مجسمه آزادی » ، به ارتفاع 22 متر است که در جزیره آزادی در بندر نیویورک آمریکا قرار دارد. مردم فرانسه این « مجسمه آزادی  » مسی را در تاریخ 28 اکتبر 1886 به مردم آمریکا هدیه کردند.

بر اساس منابع دست داشته تاریخی ، وپژوهش‌های یونسکو در کتابی با عنوان “خورشید در اسطوره ها و هنر” ، تذکر رفته که اندیشه  طرحِ « مجسمه آزادی  » اقتباسی از « تندیس میترا » در آئین مهرپرستی ایرانیان باستان دانسته اند.

آئین مهر، که بر پایه پرستش « میترا » خدای ایرانیان باستان ، پیش از آئین زرتشت بنیان نهاده شد. ودرسده های دوم وسوم پس از میلاد در تمام ممالک زیرفرمانروایی روم  ، در سرزمین اصلی اروپا ، شمال آفریقا وبریتانیا ازجانب دولت ومردم پذیرفته شد  . تخمین زده می‌شود که در آنوقت حداقل  680 مهرابه ، حدود 400 اثر تاریخی  و1000 کتیبه وغیره از آئین « میترا » تنها در روم وجود داشته‌است. گرچه پس ازپذیرفتن آئین مسیحیت در اوائل قرن چهارم بوسیله کنستانتین امپراتور روم ، آئین میترائیسم دراروپا ازمیان برداشته شد . مگرتأثیرشگفتآورآن درتاریخ این کشورها تاکنون باقی مانده است  .    

ادامه متن را اینجا بخوانید

Updated: ژوئن 14, 2020 — 7:12 ب.ظ