سرتاج ساتیندر» « ظفرنامه »ی پارسی « گوبیند سینگ » را نماهنگ کرد/ زیرنویس از «پارسی‌انجمن»

پارسی‌انجمن: زبانِ پارسی روزگاری دراز از بنگال، در فراسوی آسیا، تا بوسنی، در دلِ اروپا، زبانِ سررشته‌داران، بزرگان، دینوران و دانشمندان بوده است.
این «ظفرنامه» نامه‌ای است که «گوبیند سینگ» از پیشوایانِ آیینِ سیک، سیسد و اندی سالِ پیش، به «اورنگ‌زیب»، فرمانروای هند، نوشته و در آن پس از درودگویی و … اورنگ‌زیب را بازخواست کرده که چرا پس از سوگند به قرآن پیمان شکسته و دست به کشتارِ هندوان و سیکان زده است.
نیز با این که، اورنگ زیب پدرِ گوبیند سینگ (گُرو تیغ‌بهادر) و چهار پسرِ گوبیند را کشته است، با همه‌ی این، گوبیند اندر این نامه به اورنگ پیشنهادِ آشتی می‌دهد تا پیشگیری کند از کشتارِ بیشتر این فرمانروای خشک‌اندیش.
خواننده‌ی این نماهنگ نیز دستور(دکتر) سرتاج ساتیندر از آگاهان و دلبستگانِ زبانِ پارسی در هندوستان است و پیروانی فراوان در میانِ جوانان دارد.
« ظفرنامه » را در زیر ببینید و بشنوید.
ظفرنامه

Updated: ژوئن 14, 2020 — 6:54 ب.ظ