سراج الدین جوزجانی

 

سراج الدین جوزجانی

نویسنده : دکتر بصیر کامجو

جوزجانی ابوعمروعثمان فرزند سراج الدین محمد مشهور به منهاج سراج ملقب به صدر جهان شاعر ومورخ تاجیک ایرانی در دربارشاهنشاهی غوریان (اجداد تاجیکان  وپارسها وکُرد ها ) وسلاطین هند در سدۀ هفتم هجری قمری زندگی می کرد .

جوزجانی ازخاندان نجیب وارسته ، اهل دانش وپرمعرفتی بود . پدر وی سراج الدین محمد فرزند عثمان ، فقیه وقاضی دربار غوریان بود . واز سوی مادر نیز نجیب زاده متعلق به دودمان های معروف وابسته به غوریان تاجیک ایرانی بود. اوتا سال 23 سالگی در فیروز کوه زندگی می کرد ودرهمانجا به آموزش علم پرداخت .

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: ژوئن 7, 2020 — 1:23 ق.ظ