کسایی مروزی

                   کسایی مروزی

نویسنده : دکتر بصیر کامجو

مجدالدین ابوالحسن کسائی مروزی تاجیک ایرانی  از جمله شاعران نامدار وتوانای زبان فارسی درقرن چهارم دراواخردوره سامانی (اجداد تاجیکان وپارسها وکُردها)  واوایل دوره غزنویان ترکتبار بوده است. تاریخ تولد وی را بنا بقول خود شاعر :

بسیصدو چهل ویک رسید نوبت سال     چهار شنبه وسه روز باقی از شوال

بیامدم به جهان تا چگویم وچه کنم         سرود گویم شادی کنم به نعمت ومال

یعنی در روز چهارشنبه بیست وهفتم شوال سال  341 هجری قمری برابر به 953 میلادی را روز تولدش تعیین کرده اند . و فوت وی را از قصیده ای که در پنجاه سالگی خود سروده مسلم است که وفاتش در 394  هجری قمری برابر است ــ 1002 میلادی اتفاق افتاده است . (1)

 

متن را اینجا بخوانید 

Updated: می 25, 2020 — 12:31 ق.ظ