تاجیکان بیدار شوید

 

تاجیکان بیدار شوید

نویسنده  : دکتر بصیر کامجو

اکتبر 12, 2016

قابل یادآوری می دانم به آن دسته آگاهان تاجیک که در قرن بیست و یکم هنوز هم در دائرۀ اندیشه های چپ و راست خود گیر مانده و عاشقانه در خدمت فرهنگ بیگانه قرار دارند.

 

کسی که فرهنگ اجداد  خود را خوب نداند ، تمام عمرخادم فرهنگ بیگانه می ماند . بصیر کامجو

 

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جــــوید روزگــــــار وصل خویش

فردوسی بزرگ
نگاهی برخاستگاه واژهٔ تاجیکان

در پهنه بزرگ جغرافیایی سیاسی ایران قدیم غیر از تبارایرانی  (تاجیکان وپارسها و کُرد ها) ، ملیت های دیگری نیز پهلوی هم می زیسته اند.

با چیرگی تازی های مهاجم  بر سرزمین ایران بزرگ واستقرارحاکمیت این قوم، با یک برنامه ویژه سیاسی، بی پروا وسبکرو ــ خانواده های ملکی تازی همپا با شمشیر داران ایشان به سرزمین حاصلخیزنیاکان ما ریختند . مدیریت سیاسی و اقتصادی وفرهنگی این ” قاره تمدنی کهن ” را بدست گرفتند.

متن کامل را اینجا بخوانید