قمری بخاری

 

قمری بخاری 

نویسنده : دکتر بصیر کامجو

ابومنصور حسن فرزند  نوح القمری البخاری خردمند تاجیک ایرانی یکی از پیشکسوتان زبان وادب فارسی سده چهارم هجری وازپزشکان مشهور ونامدار دولت سامانیان بشمار می آید. بقولی نوشته اند که ابن سینا در دوران جوانی مدتی درکنار او به آموزش پزشکی سرگرم بود. (1)

بخاری آموزش علمی خودرا از بخارا آغاز نمود . ودر دوره پادشاهی ابومنصور سامانی در بخارا به کار طبابت مشغول بود ودر دربارشاهنشاهی سامانیان ( اجداد تاجیکان وپارسها ) رفت وآمد داشت . او همدوره ابوبکر محمد فرزند زکریایی رازی  پزشک مشهورحوزه تمدنی آسیا واروپا نیز بوده است . ابن دو دانشمند در بیان اندیشه ها ورویکردهای فکری خویش به آرای یکدیگراستناد کرده اند.  وفات وی بسال 380 قمری اتفاق افتاده است .

آثار قمری بخاری :

اول  ــ ازقمری بخاری کتابی زیر نام « غنی ومنی یا کنکاش » در دست است ودارای سه بخش در مورد :

1 ــ بیماری های داخلی

2 ــ بیماری های خارجی

3 ــ تب ها  ؛  بوده است .

غني و مني = كناش طب؛ابومنصور حسن بن نوح قمري بخاري (قرن4 )

شماره بازیابی: 6026
شماره مدرک کتابخانه مجلس: IR7961
زبان اثر: عربي
عنوان و نام پديدآور: غنی و منی = کناش طب؛ابومنصور حسن بن نوح قمری بخاری (قرن4 )
تاریخ کتابت: 1056ق.
يادداشتهاي مربوط به نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر: ماخذ فهرست، جلد 19، صفحه 13
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام): پزشکی

دوم ــ از وی کتاب طبی دیگر زیر نام « التنویر فی الاصطلاحات الطبیعه » موجود است که درحقیقت نخستین فرهنگ بهداشتی سرزمین نیاکان ما بشمارمی رود ودارای ده بخش است .

دراین کتاب تمام واژه ها واصطلاحات کاربردی طبی وبهداشتی زمانه اش را شرح وتعریف نموده است

نسخه ها ویاداشت های خطی زیادی ازاین کتاب در کتابخانه  های جهان وجود دارد ونسخه چاپی آن در 1991 میلادی در ریاض عربستان چاپ ومنتشر شده است .

سوم ــ قمری بخاری یک کتاب وزین  دیگری زیر نام « علل العلل » نیزاز خودبجا گذاشته که دران اسباب بیماریها ی مختلف را مورد بررسی وتأمل وبازشناسی قرار داده است.

چهارم ــ الادویه المفرده والمجموع الکبیردر شناخت وکاربرد داروها .

پنجم ــ مقاله الاولی من کتاب البحران

ششم ــ مقاله الاولی من کتاب الحمیات

هفتم ــ  رساله فى علاج امراض الصور

هشتم  ــ مقاله فى مرض الاستسقاء

نهم  ــ معالجات منصوری

دهم ــ رساله فی حدود الامراض

یازدهم ــ رساله فى حمياه دايره (2)

 

منابع ومآخذ قمری بخاری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ــ صفا، ذبیح‌الله، تاریخ ادبیات ایران (جلد یکم)، انتشارات فردوس، چاپ هفدهم

ـــ سارتن، جرج. مقدمه بر تاریخ علم. ترجمهٔ غلامحسین صدری افشار. انتشارات علمی و فرهنگی .

2 ــ نرم افزار جامع طب، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور)

Updated: آوریل 26, 2020 — 11:33 ق.ظ