حقیقت آشکار

حقیقت آشکار

بهترين سياست را رهبران پشتون دارند. در بيرون نوكر اند، در وطن ، وطنپرست. در روسيه مخالف امريكا اند، در امريكا مخالف روسيه. در هند عليه پاكستان اند، در پاكستان برادر مسلمان و عليه هند. در سعودى سنى مخالف ايران اند، در ايران همسايه خوب و مخالف وهابيت. در بين ملا ها ، ملا اند، پيش دموكراتيك ها سيكولار. دزدى ميليونى و ملياردى را خود شان ميكنند، نام دزدى و لندغر را بر ديگران ميگذراند. هم طالب اند، هم دولت. در ارگ دفتر فحاشى باز ميكنند، نام ان را مصاحبه و امتحان شايستگى ميگذارند.

در رهبران شان هيچگاه بد ندارند. يا شهيد اند، يا غازى، يا بابا ، چنانكه ملاعمر نجيب را كشت، نجيب شهيد شد، ملاعمر امير مؤمنين و غازى. امان الله پدر خود را كشت، پدرش شهيد شد، امان الله غازى. امين تركى را كشت . داود خان ظاهر را راند ، ظاهر بابا شد، داود شهيد. حالا هم پول ان چاى نالبكى روى ميز شان امريكايى است و دو دسته قرار داد امضاء كرده و چك چك كنان به ان افتخار كردند ، حالا حرف هاى ترامپ رگ غيرت شان را به اصطلاح تكان داده تا از فرصت استفاده كرده خود را در چشم مردم مستقل جلوه دهند!

خلاصه بر پير اينها سلام !

ادامه نوشته را این جا تعقیب کنید 

Updated: آوریل 14, 2020 — 12:19 ق.ظ