بـــدیـــع بلـخی

بـــدیـــع بلـخی

نویسنده : دکتر بصیر کامجو

ابومحمد بدیع فرزند محمد فرزند محمود بلخی تاجیک ایرانی یکی از شاعران همدوره محمد چغانی ، ومعاصر مُنجنیک ترمذی ودقیقی بلخی بوده ودر نیمه دوم قرن چهارم می زیسته است.

پندنامه خسرو انوشیروان بیست ودومین شاه ــ شاهنشاهی ساسانیان (اجداد تاجیکان وپارسها ) که بنام منظومۀ «  راحت الانسان » نیز یاد می شود ، کتابی است از بدیع بلخی شاعر برجسته دورۀ شاهنشاهی سامانیان (اجداد تاجیکان وپارسها) قرن 10 میلادی و4 هجری قمری .

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: آوریل 6, 2020 — 12:25 ق.ظ