ندای وجدان

ندای وجدان

نویسنده : دکتربصیرکامجو

مارچ 2020 میلادی

ندای وجدان ــ صدایی از درون آدمی است. آن صدایی که ازورای درک شهودی به انسان می رسد ولی گوش ظاهر وی آنرا نمی شنود . همین صدای درون آدمی است که انسان را می گوید که این کار را بکن وآن کار را نکن . صدای وجدان صدای عقل وصدای حق است . کسانیکه به ندای راستین این صدا گوش نمی دهند یا بی وجدان اند یا بی عقل یا حق ناشناس .

در مورد ندای وجدان از آقای خلیل زاد سوال می شود . : هنگامیکه شما در دوحه  با نماینده های طالب پیمان امنیتی راامضا می کردید ــ که درآن آمده  5000 طالب در قدم نخستین بدون قید وشرط باید از بند زندانهای حکومت افغانستان رهایی یابد. آیا امضای رهایی 5000 طالب ندای وجدان شما بود یا جذبه وسازش با  احساس غرائز نفسانی وتباری وقومی شما .

مادامیکه خود خوب می دانید که این 5000 طالبِ در بند زندان ، همان قاتلان شصت هزار سربازجوان این کشور اند که در جریان حکومت بی مقداراشرف غنی ــ بقتل رسیده اند .

اما شما بدون  حکم دادگاه عالی و تمکین  نگذاشتن به قوانین حقوق بین الملل  ، زیرکانه درزیر چتر نیروهای رزمی آمریکا ، رهایی 5000 طالب قاتل را صادر کردید که نه از صلاحیت حقوقی شما بوده  ونه از صلاحیت حقوقی رژیم متقلب ودست نشانده وغیرمشروع اشرف غنی.

ادامه متن را اینجا بخوانید

Updated: مارس 16, 2020 — 12:00 ب.ظ