شهــود

شهــود

از جمله تعاریف شهود از جانب فیلسوفان عبارتند از: دسترسی مستقیم به دانش ناخودآگاه، شناخت ناخودآگاه، حسگر درونی، بینش درونی به تشخیص الگوی ناخودآگاه و توانایی درک چیزی غریزی، بدون نیاز به استدلال آگاهانه.

 

فلسفه

در تقسیم‌بندی عارفان کشف و شهود را به دو گونه معرفی کردند صوری و معنوی مشاهدات صوری در عالم مثال یا همان برزخ اتفاق می‌افتد و کشف معنوی مربوط به عوالم بالاتر از برزخ است که برای سالک رخ می‌دهد.

در تصوف شهود را به حضور قلب تعبیر می‌کنند و آن را به صورت دیدن حق می‌نمایند. این واژه اغلب دارای باری معنایی به صورت درک موضوعی از درون یا رؤیایی صادقی (در بیداری)، یا به صورت فهمی بدون استفاده از حواس فیزیولوژیک، یا مفهوم نوس در فلسفه می‌باشد. موارد نامیده شده به عنوان شهود موضوعاتی بسیار از یک دیگر متفاوتند، اما عموماً روندی که منجر به شهود می‌شود، بر خلاف «تفکر منطقی»، برای شهود کننده ناشناخته است.

شهود باعث ایجاد نقطه نظرات، ادراکات، قضاوت‌ها و باورهایی می‌شود که به صورت تجربی غیرقابل تأیید، ولی به لحاظ عقلانی قابل توجیه‌اند در همین راستا فیلسوفانی مانند سهروردی و ملاصدرا مکاشفات عرفانی را به صورت استدلالی بیان کردند.

در گذشته شهود موضوعی مورد علاقه و بررسی برای مذاهب، عرفان و علوم خفیه بوده‌است، و امروزه تبیین چگونگی این پدیده در مرکز توجه روان‌شناسی و روان‌پزشکی واقع است، کما این که همیشه مبحثی رایج در ادبیات نوشتاری و سینما نیز بوده‌است. در گفتار ساده نیم‌کره راست مغز با عملیات مغزی مربوط به مسائل شهودی مانند زیبایی‌شناسی یا توانایی‌های عمومی خلاقیت مرتبط است. این موضوع که شهود ممکن است مرتبط با برخی نوآوری‌های علمی، اختراعات و اکتشافات بعضی از دانشمندان بوده باشد در میان پژوهش‌گران مورد مناقشه قرار دارد.

در کتاب «تجربه دینی و مکاشفه عرفانی» صفحه۱۳۱_۱۳۶ چنین آمده‌است: «کشف، از سنخ علم حضوری است و قابل انتقال به دیگران نیست و در حوزه «مَنِ» مکاشف باقی می‌ماند»