سروده های سال نووجشن نوروز

 

سبک چیدن سفره هفت سین نوروزی ، شعر تبریکی سال نو ، بهار نو وجشن نوروزی از زمان های قدیم در سنت وادبیات زبان فارسی حوزه تمدنی قاره کهن ایران باستان شایسته وجود داشته و امروز هم این سبک وسنت پسندیده وسرودن اشعارباقوت هرچه تمامترادامه دارد. این سروده ها می توانند به مناسبت تبریکی سال نو ، بهارنو و جشن نوروزبه عنوان پیام مبارکباد رسمی وغیررسمی به دوستان وهمکاران فرستاده شود.

نوروز یکی از جشن هـــای قـــــدیم ایــــران زمین است که از دوره جمشید پادشاهِ پیشدادیان بلخ باستان (اجداد تاجیکان وپارسها وکُردها ) آغازو همه ساله با آداب و رسوم ویژه آن  در سراسر قاره کهن برگزارمی گردد. درروزهای نوروز شهروندان کشورهای مختلف دراین حوزه آنرا جشن می گیرند ودر مراسم متنوع خوشی ازآن تجلیل بعمل میآ ورند وبه همدیگر تبریک می گویند و به دیدار دوستان و آشنایان می روند. شاعران هم از زمان های قدیم تا کنون سروده های نغزو دل انگیزی بمناسبت جشن نوروز وسال نو وزندگی نو سروده اند واز بهار واز زیبایی های طبیعت ، خوشی ودوستی وعشق ومهر ومحبت،  همزیستی وهمگرایی انسانها باهمدیگرسخن گفته اند . من هم به نوبه خود ورود سال نو ، بهار نو ، زندگی نو را به تک تک میراث داران جشن نوروز جمشیدی تبریک وتهنیت میگویم وامید وارم که سال نو 1399 سال سلامتی ، شادی وشادمانی  وصلح وامنیت باشد. واز خداوند آرزومی برم که دراین سال پر برکت مردمان جهان در مبارزه علیه بیماری کرونا ویروس 2019 فایق آیند . بتأسی ازیادبود روز فرخندۀ نوروز در این نوشته اشعار انتخابی از شاعران پیشتاز زبان فارسی را که بمناسبت سال نو وجشن نوروز سروده اند بشما پیشکش می نمائیم :

نــوروز رســـد به جــلگه هــا روی كـنم
يـــــادِ لب چشمـــــه و لب جــــوی كنــم
گـــل هـــای بهشتـیِ بــــر و دوش تـــرا
اي دره مــــن ببـــــوســــم و بـــو كنــــم

قهار عاصی

ادامه متن را دراینجا بخوانید

Updated: مارس 20, 2020 — 12:07 ب.ظ