ابو شعیب هروی نویسنده : دکتربصیر کامجو

 

ابو شعیب هروی

نویسنده : دکتربصیر کامجو

ابو شعیب صالح فرزند محمد یکی از شعرای قدیم خراسانی دورۀ شاهنشاهی سامانیان (اجداد تاجیکان وپارسها ) بوده است.

عوفی ابوشعیب هروی را در ردیف سخنسرایان متقدم آن عهد دانسته وهدایت گفته است که او در اواخر زمان رودکی بزرگ می زیسته است. (1)

از سروده او :

دوزخی کیشی بهشتـی روی و قــــــد                       آهـــو چشمی حلقــه زلفـــی لاله خد
سلسله جعــــــــدی بنفشه عـــــارضی                       کــش سیــاوش اَفــدَر و پــرویـزجد

لب چنــــان کـــز خامهٔ نقـاش چیــــن                       بـــــرچکــــد از سیم بر شنگرف مد
گـــر ببخشـــد حسن خـود بر زنگیان                        ترک را بی‌شک ز زنگ آیــد حسد
بینیی چــــون تـــــارک ابـــــریشمین                        بستــــه بر تـــارک ز ابـــریشم عقد
از فــــروسـو گنج و از برسو بهشت                        سوزنی سیمین میان هر دو حدّ (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع ومآخذ ابو شعیب هروی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1 ــ مجمع الفصحا ، جلد 1 ، 2 66 .

2 ــ تاریخ ادبیات در ایران ، ذبیح الله صفا ، جلد 1 ، ص 395 .

Updated: مارس 16, 2020 — 11:46 ق.ظ