ویروس کرونا: چرا امراض بیشتری از حیوانات به انسان منتقل می‌شود؟

 

 

ویروس کرونا: چرا امراض بیشتری از حیوانات به انسان منتقل می‌شود؟

 

پرفسور تیم بنتونموسسه سلطنتی امور بین المللی بریتانیا، چتم هاوس

دنیا در حال مقابله با ویروس جدید کرونا است که از چین شیوع پیدا کرده و اکنون در حال سرایت به کشورهای دیگر است.

یک بیماری جدید عفونی به طور معمول فقط برای یک بار شیوع پیدا می‌کند.

ولی ویروس جدید- که تصور می رود حیوانات وحشی منشاء آن بوده‌اند- نشان دهنده خطر بیماری‌هایی است که از جانب این گونه ویروس‌ها انسان را تهدید می‌کند.

در حالی که تغییرات اقلیمی و جهانی شدن نحوه رفتار متقابل انسانها و حیوانات را تغییر می‌دهد، احتمالا این خطر در آینده مشکل بزرگتری خواهد بود.

ادامه متن را اینجا بخوانید