معرفی برخی از فرهنگ های فارسی

معرفی برخی از فرهنگ های فارسی

 

فهرست فرهنگ های فارسی. گردآوری: دکتر محمد معین

ـــ در زبان فارسی هم نخستین فرهنگ موجود لغت فرس تألیف اسدی توسی (متوفی 465 ق)

صحاح الفرس، 
مجموعة الفرس،

تحفة الاحباب،

فرهنگ حسین وفایی و سرمه سلیمانی

نجفی کتابی منتشر کرده است به نام فرهنگ فارسی عامیانه در دو جلد (چاپ 1371)

احمد سمیعی فهرستی از واژه های فریبکار

کتب لغت بعدی مانند قاموس المحیط فیروزآبادی

فرهنگ های فارسی به همت دکتر علی رواقی

 

ــ لغتنامه های فارسی

لغتنامه دهخدا

فرهنگ معین

فرهنگ فارسی عمید

دانشنامه عمومی

دانشنامه اسلامی

داانشنامه آزاد فارسی

فرهنگ نام دختر وپسر

اصطلاحات وضرب المثل

پاسخ جدول کلمات

مجموعه نقل قول ها

 

ــ مترجم ها

ترجمه فارسی انگلیسی

ترجمه فارسی عربی

ترجمه فارسی ترکی

ترجمه فارسی کُردی

ترجمه فارسی فرانسوی

ترجمه فارسی آلمانی

ترجمه فارسی ایتالیایی

ترجمه فارسی آسپانیایی

ترجمه فارسی روسی

ترجمه فارسی ژاپنی

 

ــ دیکشنری ها

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دیکشنری فارسی به فارسی

دیکشنری فارسی به انگلیسی

دیکشنری انگلیسی به انگلیسی

دیکشنری فارسی به عربی

دیکشنری عربی به فارسی

کلمات اختصاری

دیکشنری تخصصی برق

دیکشنری تخصصی کامپیوتر

دیکشنری های تخصصی

ــ فرهنگ واژگان فارسی به فارسی

ــ  فرهنگ ريشه شناختی زبان فارسی
دکتر محمد حسن دوست زير نظر دکتر بهمن سرکاراتی

ــ آصف اللغات (از: شمس العلما، نواب عزیز جنگ بهادر که به خاطر درگذشت، نگارش و چاپ آن ناتمام مانده است)
ــ اَداة الفضلا
ــ آنندراج (= فرهنگ آنندراج)
ــ اَرمَغان آصفی (از: محمد عبدالغنی خان)
ــ استعارات سروری
ــ اَشرَف اللُغات (از: محمد بن عبدالخالق)
ــ اشهر اللغات (از: غلام الله بهیکن هانوی در سال 1050 خورشیدی)
ــ اصطلاحات شعرا (از: رحیم الدین)
ــ اَقنوم اللغه
ــ المخمسات الادبیة منظوم (از: سراج قاضی)
ــ انیسُ المُتَحیِرین
ــ بحرالافاضل (از: محمد بن قوام)
ــ بحرالفضایل (از: محمد بن قوام بلخی کرئی در سال 772 خورشیدی)
ــ بحر عجم (از: محمد حسین قادری متخلص به راقِم در سال 1235 خورشیدی)
ــ برهان قاطع (از: محمد حسین بن خلف تبریزی در سال 1031 خورشیدی)
ــ بهار عجم (از: لاله تیک چندبهار هندی در سال 1122 خورشیدی)
ــ پیوست فرهنگ فارسی منظوم (از: میرزا محمد صادق خان امیری فراهانی معروف به ادیب الممالک)
ــ تألیف یوسفی (از: غلام یوسف)
ــ تحفة الاحباب (از: حافظ اوبِهی در سال 909 خورشیدی)
ــ تحفة السعاده یا فرهنگ اسکندری (از: محمود بن ضیاء الدین محمد در سال 890 خورشیدی)
ــ تحفة الصِبیان
ــ تحفة الفقیر یا لغت منظوم
ــ تحفه ی شاهدی
ــ تفاسیر (از: شرف الدین الزمان قطران بن منصور اَرمَوی)
ــ تنبیه الغافلین (از: سِراج الشعرا)
ــ جامع الفارس
ــ جامع اللغات منظوم (از: نیازی حجازی)
ــ جان بی جان
ــ جواهر الحروف (از: تیک چند بهار)
ــ چراغ هدایت (از: سراج الدین علی خان آرزو در سال 1135 خورشیدی)
ــ حُسن العباب
ــ خزینة الامثال (از: حسین شاه حقیقت)
ــ خیابان گلستان فرهنگ منظوم (از: مولوی محمد علی)
ــ داد سخن (از: سراج الدین علی خان آرزو در سال 1135 خورشیدی)
ــ دستور الاعصار (از: عباس بن محمد)
ــ دستور الافاضل (از: حاجت خیرات دهلوی در سال 722 خورشیدی)
ــ دستورالفضلا
ــ دستوراللغات
ــ دستور سخن
ــ کتاب الدقایق
ــ دلیل ساطع (از: محمد مهدی واصف)
ــ دیباج الاسما
ــ دیرینه
ــ دیوان الادب
ــ رسالة النصیریه
ــ رسالة فی لغة الفرس (از: کمال پاشازاده)
ــ رساله ی ابوحَفص سُغدی
ــ رساله ی حسین وفایی یا فرهنگ فارسی وفایی (از: حسین وفایی در اواخر سده ی نهم خورشیدی)
ــ رساله ی محمد اَفندی
ــ رساله ی محمد هندوشاه
ــ رساله ی مخلص کاشانی
ــ رساله ی مفردات و مرکبات
ــ رساله ی میرمحمد افضل ثابت
ــ رهنمای سهولت
ــ زفان گویا
ــ زواهراللغات (از: ابو نجیب محمد جوانرودی در سده ی دهم خورشیدی)
ــ ساطع برهان
ــ سخن نامه ی نظامی (از: سعید بن بصربن تَمیم غزنوی)
ــ سراج اللغه (از: سراج الدین علی خان آرزو در سال 1114 خورشیدی)
ــ سرمه ی سلیمانی (از: تقی اوحدی در سده ی دهم خورشیدی)
ــ شرح اصطلاحات صوفیه شیخ عطار
ــ شرح الاسما
ــ شرح الشعرا (از: عبدالباسط)
ــ شرح معمای نصیرای همدانی (از: امام بخش صهبایی)
ــ شرف اللغات (از: میر حسن دهلوی)
ــ شرفنامه ی منیری یا فرهنگ ابراهیمی (از: قوام ادین فاروقی در سال 853 خورشیدی)
ــ شمس اللغات (از: جوزف بریتور جنیر انگلیسی در سال 1184 خورشیدی)
ــ صحاح العجم (از: شیخ یحیی آمری روی قرشی)
ــ صحایف
ــ ضرورالمبتدی (از: سیف الدین بن قائم الله عظیم آبادی)
ــ غیاث اللغات (از محمد غیاث الدین بن جلال الدین بن شرف الدین مصطفی آبادی رامپوری در سال 1206 خورشیدی)
ــ فردوس اللغات (از: عطاء الله)
ــ کتاب فرس (از: شریف لاهیجی)
ــ فرنودسار یا فرهنگ نفیسی (از: دکتر میرزا علی اکبر خان نفیسی ناظم الاطبا)
ــ فرهنگ ابوحفص سُغدی نخستین فرهنگ واژگان فارسی

ــ فرهنگ تاج المصادر رودکی

ــ فرهنگ آنندراج (از محمد پادشاه شادبن غام محیی الدین در سال 1268 خورشیدی)
ــ فرهنگ آیتی (از: عبدالحسین آیتی)
ــ فرهنگ اخلاق ناصری
ــ فرهنگ اسکندرنامه ی بری (از: میربن حسن)
ــ فرهنگ اسکندری (نگاه کنید به تحفة السعاده)
ــ فرهنگ الافعال (از: هومی سهراب)
ــ فرهنگ الفاظ غریبه و اصطلاحات نادره ی شاهنامه (در سال 1224 خورشیدی در پایان شاهنامه¬ی چاپ آقا محمد مهدی ارباب اصفهانی به چاپ رسید)
ــ فرهنگ اللهداد (از: سرهندی که ظاهرا همان مدارک الافاضل اوست)
ــ فرهنگ امیری (از: منشی محمد امیرالدین)
ــ فرهنگ انجمن آرای ناصری (از: میرزا قلی خان هدایت امیرالشعرا)
ــ فرهنگ بابایی
ــ فرهنگ بازرگانی (از: ن. راست)
ــ فرهنگ بشیرخان (از: بشیرخان در سده ی یازدهم)
ــ فرهنگ بوستان (از: میر بن حسن)
ــ فرهنگ بهارستان (از: محمد علی تبریزی خیابانی)
ــ فرهنگ پهلوی (از: دکتر بهرام فره وشی. شامل واژه های مانده از زبان پهلوی)
ــ فرهنگ پیشه وران (از: انتشارات ثبت احوال)
ــ فرهنگ جعفری
ــ فرهنگ جهانگیری (از: جمال الدین حسین بن فخرالدین اینجو در سال 1005 خورشیدی)
ــ فرهنگ حسینی
ــ فرهنگ داستان ترکتازان هند
ــ فرهنگ دساتیر (از: میرزا محمد علی کشکول در سال 1267 خورشیدی)
ــ فرهنگ دیوان خاقانی
ــ فرهنگ رشیدی (از: عبدالرشید تنوی در سال 1046 خورشیدی)
ــ فرهنگ سروری (از: محمد قاسم بن حاج محمد سروری در سال 979 خورشیدی)
ــ فرهنگ سکندرنامه (از: سیدبن حسن بن سید قاسم)
ــ فرهنگ سیاسی (از: رضا آذرخشی)
ــ فرهنگ شاهنامه (از: رکتر رضازاده شفق)
ــ فرهنگ شرح الاسما (از: عبدالواسع هانسوی)
ــ فرهنگ شیخ زاده ی عاشق
ــ فرهنگ شیخ محمود بهاری
ــ فرهنگ ضمیری
ــ فرهنگ عاصمی
ــ فرهنگ عالمی
ــ فرهنگ عباسی (از: صدرالدین احمد بن محمدرضا نایب الصدر تبریزی در سال 1189 خورشیدی)
ــ فرهنگ عبدالله نیشابوری
ــ فرهنگ عجایب
ــ فرهنگ علی نیک پی
ــ فرهنگ فارسی حسین وفایی (= رساله ی حسین وفایی)
ــ فرهنگ فخری غواص (در سده ی هفتم)
ــ فرهنگ قاضی ظهیر
ــ فرهنگ قواس
ــ فرهنگ کاتوزیان (از: محمد علی کاتوزیان در سال 1311 خورشیدی)
ــ فرهنگ گلستان (شامل واژه های گلستان سعدی از: جنیدبن عبدالله بن موسوی)
ــ فرهنگ گلستان و بوستان (از: جنیدبن عبدالله بن موسوی)
ــ فرهنگ لغات مثنوی (از: شاه عبداللطیف)
ــ فرهنگ مبارکشاه غزنوی (مشهور به فخر قواس)
ــ فرهنگ محمد بن قیس
ــ فرهنگ محمد هندوشاه منشی (از: خواجه غیاث الدین رشید)
ــ فرهنگ محمودی (از: خواجه محمود علی)
ــ فرهنگ مختصر
ــ فرهنگ مفتاح الکنز (از: قاضی حسن بن خواجه محمد)
ــ فرهنگ منظومه
ــ فرهنگ منصور شیرازی
ــ فرهنگ میرزا ابراهیم بن شاه حسین اصفهانی
ــ فرهنگ نادره ی شاهنامه
ــ فرهنگ نامه ی نفیسی (از: محمد معین)
ــ فرهنگ نایاب (برای لغات نثر شبنم شاداب ظهیرای در 1228 خورشیدی نوشته شده است)
ــ فرهنگ نصیریه (از: حکیم محمد نصیر)
ــ فرهنگ نظام (از:سید محمد علی داعی الاسلام در سال 1307)
ــ فرهنگ نظامی (از: سروان ضرغامی، زرگر و خوش نویسان)
ــ فرهنگ نظامی (از: وحید دستگردی در سال 1317 خورشیدی و دارای واژه ها و کنایات نظامی گنجوی است)
ــ فرهنگ نفیسی (= فرنودسار)
ــ فرهنگ نو (از: حسن عمید و فریدون شادمان)
ــ فرهنگ نوبهار (از: محمد علی تبریزی خیابانی در سال 1308 خورشیدی)
ــ فرهنگ واژه های اوستایی (از: احسان بهرامی)
ــ فرهنگ یوسف و زلیخای جامی (از: میر بن حسن)
ــ فواید برهانی
ــ قسطاس اللغه (از: شیخ نورالدین محمد یوسف حکیم)
ــ قنیة الطالبین
ــ قنیة الفتیان
ــ کتاب اللغه
ــ کثیرالفواید (از: شاه محی الدین)
ــ کشف الدقایق (از: حافظ محمد منصورخان)
ــ کشف اللغات (از: محمد عبدالرحیم کامل)
ــ کشف اللغات (از: عبدالرحیم بن احمد سور)
ــ کشف اللغات و اصطلاحات
ــ گنج اللغات (از: گردهای لال هندی)
ــ گنجنامه ی ابن طیفور (از: علی بن طیفور مکی در فرهنگ شاهنامه)
ــ لجة العجم
ــ لسان الشعرا
ــ لطایف اللغات (از: عبداللطیف بن عبدالله کبیر یزدی)
ــ لطایف اللغات (= فرهنگ لغات مثنوی)
ــ لغات المبتدی
ــ لغات عالمگیری (از: مولوی فاضل دهلوی)
ــ لغات کشوری
ــ لغت بشیرخانی (از: بشیر خان)
ــ لغت سید فخرالدین
ــ لغت فارسی (از: محمد حسن اعتمادالسلطنه)
ــ لغت فرس (از: علی بن احمد اسدی توسی)
ــ لغت محمد نظام الدین
ــ لغت منظوم (= 1ـ تحفة الفقیر 2ـ نسیم الاحباب)
ــ لغتنامه ی دهخدا (از: علی اکبر دهخدا)
ــ مجمع الفرس (از: محمد قاسم بن حاج محمد سروری کاشانی در سال 998 خورشیدی)
ــ مجموع اللغات (از: ابوالفضل بن مبارک علامی)
ــ مجموعة الانس فی اللغات الفرس
ــ محمود اللغات (از: محمود بن عبدالواحد)
ــ مختصر اللغات (از: مولوی جعفر)
ــ مدارالافاضل (از: ملا الله داد فیض بن علی شیر سرهندی در سال 972 خورشیدی)
ــ مزیل الاغلاط
ــ مشکلات الفرس
ــ مصطلحات الشعرا (از: سیالکونی مل وارسته ی لاهوری در سال 1117 خورشیدی)
ــ مظهرالعجایب (از: قتیل)
ــ معیاراللغه
ــ معیار جمالی (از: شمس الدین فخری اصفهانی در سال 722 خورشیدی. این کتاب دارای چهار بخش است: علم عروض، علم قافیه، آرایه ادبی، لغت فرس)
ــ مفتاح الادب (از: مطهر بن ابی طالب لاذقی)
ــ مفتاح البدایع (از: وحید تبریزی شاعر)
ــ مفتاح الحقایق فی کشف الدقایق (از: سلطان محیی الدین)
ــ مفتاح الکنز (از: قاضی حسن بن خواجه محمد)
ــ مفتاح المعانی (از: فسونی بن عبدالله شاعر)
ــ مفتاح المعضلات
ــ مفتاح گلستان (از: ابوالفیض امین الدین)
ــ ملحقات برهان قاطع (از: عبدالمجید)
ــ ملهمه در لغات حروف مهمله (از: مفیدبن محمد علی اصفهانی)
ــ منتخب الفرس (از: ابوالفتح بندار بن ابی نصر خاطری)
ــ منتخب النفائس (از: محبوب علی رامپوری)
ــ موائدالفوائد
ــ مؤیدالفضلا (از: شیخ محمد لاد لاهوری در سال 897 خورشیدی)
ــ مهذب اللغات
ــ نزهة الصبیان
ــ نسیم الاحباب یا لغت منظوم
ــ نصایح الدریه
ــ نصیراللغات
ــ نظیراللغات
ــ نفیس اللغات (از: علی اوسط)
ــ نوادر اللغه (از: فرخی)
ــ نوادرالمصادر (= بهار عجم)
ــ واژه های نو (از: فرهنگستان زبان چاپ 1319 خورشیدی)
ــ وسیلة المقاصد
ــ هفت قلزم (از: غازی الدین حیدر)

 

Updated: فوریه 24, 2020 — 4:01 ب.ظ