نه شرقی نه غربی نه تازی

نه شرقی نه غربی نه تازی

 

اخوان ثالث مهدی اخوان ثالث (1307- 1369) شاعر پرآوازه و موسیقی‌پژوه ایرانی است. او شاعری آگاه به شعر کهن ایران بود که به شعر نو روی آورد. سال‌ها در مدرسه و دانشگاه به آموزش ادبیات پرداخت. با برخی برنامه‌های رادیویی مانند برنامه‌ی شعر و موسیقی گل‌ها همکاری داشت. شعر زمستان پرآوازه‌ترین یادگار اوست.

 

شعرهای اخوان بسیار حماسی است، چنان که او را می توان فردوسی روزگار ما نامید. گرایش او به ایران و فرهنگ دیرپای آن در بسیار از شعرهایش بازتاب دارد. در این جا گزیده‌‌ی «کهن بوم و بر» او را می‌خوانید.

 

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم

ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم

 

کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل

همه بوم و بر خشک و تر دوست دارم

 

ترا ای گرانمایه دیرینه ایران

ترا ای گرامی گهر دوست دارم

 

هنروار اندیشه‌ات رخشد و من

هم اندیشه‌ات هم هنر دوست دارم

 

گرانمایه زرتشت را من فزونتر

ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم

 

بشر بهتر از او ندید و نبیند

من آن بهترین از بشر دوست دارم

 

 

سه نیکش بهین رهنمای جهان است

مفیدی چنین مختصر دوست دارم

 

ابر مرد ایرانی ای راهبر بود

من ایرانی راهبر دوست دارم

 

نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد

از اینروش هم معتبر دوست دارم

 

همه شاعران تو و آثارشان را

به پاکی نسیم سحر دوست دارم

 

ز فردوسی آن کاخ افسانه که افراخت

درآفاق فخر و ظفر دوست دارم

 

تو در اوج بودی به معنا و صورت

من آن اوج قدر و خطر دوست دارم

 

دگرباره بر شو به اوج معانی

که این تازه رنگ و صور دوست دارم

 

نه شرقی نه غربی نه تازی شدن را

برای تو ای بوم و بر دوست دارم

Updated: ژانویه 5, 2020 — 11:42 ق.ظ