ملا هادی سبزواری نویسنده : دکتر بصیر کامجو

فرزانه حاج ملا هادی سبزواری ، مشهور به حکیم سبزواری (1212  ــ 1289 هجری قمری) فقیه و متکلم و فیلسوف تاجیک ایرانی است. او در شهر سبزوار به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا مهدی سبزواری یکی از علمای وقت بود. (1)

هادی سبزواری دردرک حقایق واستکشاف اسراروشناخت مسائل بغرنخ فلسفه بی مانند بود. بقول خودش ، درسنینی هفت وهشت سالگی آغاز به آموزش صرف ونحو کرده ودر سن ده سالگی با پدرش بمکه رفته ودرهنگام بازگشت به وطن ــ پدرش درشیرازوفات یافته ، وسپس سرپرستی وی به دست عمه زاده اش حاج ملا حسین سبزواری مقیم مشهد مقدس افتاد.

ملا هادی سبزواری اصول وفقه وعربی وعلوم نقلیه را در مدت زمان ده سال دیگر عمرش از عمه زاده اش آموخته وبه مراتب دانش ومعرفت علمی واخلاقی زمانه اش نایل آمده وبه جهت فراگیری حکمت به اصفهان رفت ودرآنجا نزدیک به هشت سال تمام به تحصیل وآموزش فلسفه در اصفهان

پرداخت وبا این معرفت فلسفی وآگاهی همه شمولی که کسب نمود اساس حکمت اشراق را استوار نگهداشت .

ادامه متن را اینجا بخوانید 

Updated: دسامبر 10, 2019 — 12:41 ق.ظ