سنگ نبشته داریوش شاه در آبراهه سوئز

 

سنگ نبشته داریوش شاه در آبراهه سوئز

کتیبه 12 سطر به خط میخی پارسی راجع به حفر ترعه بین رود نیل و بحر احمر که در زیر کتیبه به خط و زبان ایلامی (عیلامی) هم کنده شده، بر یک طرف لوح سنگ سماق، در فاصله 33 کیلومتری از سوئز در مصر قدری به طرف غربی ترعه کنونی پیدا شده است. پشت آن به خط قدیم مصری، همان مضمون به طرز مفصل‌تری نقر گردیده است.

بند 1ـ خدای بزرگ [است] اهورامزدا، که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که مـردم را آفرید، که شادی را قرار داد [آفرید]، که داریوش را شاه کرد، که به داریوش شاه شهریاری را، که بزرگ [و] دارای اسبان خوب و مردان خوب است، ارزانی فرمود.

بند 2ـ من داریوش، شاه بزرگ [هستم]، شاه شاهان، شاه کشورهای دارای همه‌گونه مـردم، شاه در این زمین بزرگ دور و دراز، پسر ویشتاسپ، هخامنشی.

بند 3 ـ داریوش شاه می‌گوید: من پارسی هستم. از پارس مصر را گرفتم. فرمان کندن این ترعه را دادم، از رودخانه ‌[ای] به نام نیل، که در مصر جاری است،‌ تـا دریایی که از پارس می‌رود، پس آن ترعه کنده شد، چنان که فرمان دادم، و کشتی‌ها از مصر از وسط این ترعه به سوی پارس روانه شدند. چنان که مرا میل بود.

 

 

داريوش، حفر آبراهه سوئز، و نقش آن در توسعه روابط تجاري در دوره هخامنشي

 

نویسندگان:   زرين كوب روزبه, خزائي سهم الدين

ارتباط زميني ميان ايران و مصر مدت ها پيش از دوره هخامنشي برقرار بود. در زمينه برقراري ارتباط دريايي نيز پيش از دوره هخامنشي تلاش هايي توسط فراعنه مصر صورت گرفته، ولي به دلايل مختلفي اين تلاش ها ناکام مانده بود. با فتح مصر توسط کمبوجيه (529-522 ق.م)، در سال 525 ق.م اين کشور تحت تابعيت شاهنشاهي هخامنشي درآمد. پس از مرگ کمبوجيه، داريوش اول (522-486 ق.م) با شکست دادن گومات مغ به پادشاهي رسيد. داريوش با اطلاع از اقدامات انجام گرفته در زمينه حفر آبراهه سوئز در دوران قبل، تصميم گرفت تا اين کار بزرگ را به نتيجه برساند. وي با فراهم آوردن مقدمات لازم، کار نيمه تمام فراعنه را دنبال کرد و با جديت تمام توانست طي مدت 10 سال حفر آبراهه سوئز را با موفقيت به انجام برساند. با حفر اين آبراهه، درياي مديترانه، درياي سرخ، خليج فارس، درياي عمان و اقيانوس هند به هم متصل شدند و ارتباط دريايي ميان مصر و ايران و هند برقرار شد. پس از افتتاح آبراهه سوئز، روابط بازرگاني بين سه کشور مزبور و همچنين مناطقي که بين آن ها قرار داشت، گستردگي بيشتري پيدا کرد و آبراهه سوئز محل گذر کالاهاي تجاري مناطق مختلف غرب به شرق شد.

Updated: دسامبر 10, 2019 — 12:15 ق.ظ