آیا بیت عرب هر که باشد مرا دشمن است را فردوسی گفته ؟

 

آیا بیت عرب هر که باشد مرا دشمن است را فردوسی گفته ؟

 

لطفا پاسخ من را بدهید که آیا بیت عرب هر که باشد مرا دشمن است بد اندیش و کژخوی و اهریمن است را فردوسی گفته یا نه ؟

پاسخ داده شده مهر 15, 1397 از سوی فرزند ایران (2,054 تراز)

درود بر شما

این بیت از فردوسی نیست و در شاهنامه نیامده است .

گروهی از دین ستیزان و نژاد پرستان با آوردن چنین بیت هایی {که درست روشن نیست سروده ی چه کسی است } به نام فردوسی بزرگ می کوشند تا وانمود کنند فردوسی بزرگ نژاد پرست بوده و دشمن عرب و ترک و … بوده است . هر کس از هر نژادی شاهنامه را بخواند درخواهد یافت که برچسب نژاد پرستی و دین ستیزی به فردوسی بزرگ نمی چسبد .

 

این بیت به گمان بسیار از سوی دین ستیزان در همین سالیان نه چندان دور ساخته و پرداخته شده است چرا که در لت نخست  می گوید :

 

عرب هر که باشد مرا دشمن است

 

می خواهد بگوید فردوسی گفته همه ی عرب ها از جمله امامان و پیامبر و … دشمن من هستند و نگویید که من دشمن عرب هستم ولی به امامان باور دارم .

 

در لت دویم می بینیم که تا چه اندازه نژادپرستی خشک و تند نمود پیدا کرده است که نژادی دیگر را کژخوی و بد اندیش و اهریمن می داند ، در حالی که همه ی مردمان از هر نژادی آفریده ی یزدان اند و گرامی و در هر تیره ای از مردمان ، خوب و بد پدیدار است.

 

به راستی باید گفت : آن استاد فرزانه ی فرهیخته ی دانشمند را با این خشک مغزی ها و نابخردی ها چکار .

دارای دیدگاه 19 مهر 1398 از سوی مرزبان (146 تراز)

درست است – فردوسی بزرگ چون این ابلهان کینه توز نبود  و چون شاهنامه را میخوانیم نیکویی عرب بسیار گفته است و  چه بسیار که شاهان ایران را   به نیک و بد یاد میکند   روان  ان بزرگ مرد شادان بادا و دور بادند ابلهان  گینه توز  –

Updated: نوامبر 25, 2019 — 7:45 ق.ظ