هفت گنجینه تاریخی که تصادفی پیدا شدند!

هفت  گنجینه تاریخی که تصادفی پیدا شدند!

در اینجا میخواهیم داستان پیدا شدن تصادفی گرانبهاترین آثار تاریخی ، از ارتش سفالین چین گرفته تا طومارهای دریای مرده ، بپردازیم . ۷ گنجینه تاریخی که تصادفی پیدا شدند! با تاریخ ما همراه شوید.

 

۱.غار لاسکو 

غار لاسکو

در ۱۹۴۰، چهار نوجوان که در حال پرسه زدن در جنگل های مونتنیاک بودند، سگ آنها در کنار گودالی مرموز شروع به پارس کردن کرد. در آنجا پسرها با یک غار زیر زمینی بزرگ روبرو شدند که دیوارهای آن با حدود ۲۰۰۰ نقاشی و حکاکی باستانی مزین شده بود. آنها در ابتداا قرار گذاشتند این قضیه راز بماند، ولی وقتی به معلمشان گفتند، یک کارشناس برای تایید صحت قدمت این غار فرستاد. این مجموعه غارهای لاسکو با نقاشی های دیواری بی نظیر در سراسر اروپا به “کلیسای سیستین ماقبل تاریخ” معروف شد. مورخان قدمت نقاشی ها را متلق به ۱۵۰۰۰ تا ۱۷۰۰۰سال حدس زدند و برخی بر این باورند که این غار زمانی در بین مردم پارینه سنگی یک مکان مذهبی و مراسم شکار بوده است.

ادامه متن را این جا بخواند

Updated: اکتبر 27, 2019 — 11:20 ب.ظ